Koulutus: Julkiset hankinnat – tarjouksen laatiminen

Aika                           8.5.2011 kello 9.00–16.00
Paikka                       Radisson Blu Seaside, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Hinta                         Teknisen Kaupan jäsenille 490 € + alv
Ilmoittautuminen     Viimeistään 2.5..2012 osoitteeseen susanna.lundahl (at) tekninen.fi
Vaihtoehtoisesti       31.1.

Koulutus järjestetään yhdessä YritysAkatemian kanssa.

Yrityksen, joka tarjoaa palveluita tai tavaroita julkissektorille, on syytä tuntea hankintoja koskevat pelisäännöt. Pienikin virhe tarjouksessa voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Koulutuksessa käydään läpi koko hankintaprosessin keskeiset vaiheet ja annetaan käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen miten voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet. Päivän aikana esitetään runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja oikeuskäytäntöä. Koulutuksessa kerrotaan myös hankintalain muutoksista, joilla saatettiin voimaan ns. oikeusturvadirektiivin määräykset.

Ohjelma         

8.30                        Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako 
12.00–13.00           Lounas
14.00                      Iltapäiväkahvit
16.00                      Koulutus päättyy

Asiantuntijat varatuomari Annamari Kontio, varatuomari Tapio Lahtinen ja OTK Kari Tossavainen, PTCServices Oy

Koulutuksen sisältö:

HANKINTALAIN SOVELTAMISALA

Lain soveltamisalaan kuuluvat hankinnat
Hankintojen jaottelu kolmeen ryhmään: EU-hankinnat, kansalliset hankinnat ja pienhankinnat

HANKINTAMENETTELYT

Avoin menettely
Rajoitettu menettely
Neuvottelumenettely
Puitejärjestelyt
Suorahankinnat

HANKINTAILMOITUSTEN SEURANTA

www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanava
Osallistumishakemuksen tekeminen

TARJOAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Vähimmäisvaatimukset
Tarjoajien valinta
Tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle

TARJOUSPYYNTÖ JA TARJOUKSEN TEKEMINEN

Tarjouspyynnön sisältö
Hankinnan kohteen määrittely
Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet
Tarjouksen tekemisessä huomioitavat asiat
Yleisimmät virheet tarjouksissa

TARJOUSTEN KÄSITTELY JA HANKINTAPÄÄTÖS

Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen
Tarjouksen hylkääminen
Tarjousten vertailu
Hankintapäätöksen sisältö

OIKEUSTURVAKEINOT JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Valitusprosessi markkinaoikeuteen
Seuraamusjärjestelmä
Hankintalain muutokseen perustuvat uudet seuraamukset: sopimuksen tehottomuus, sopimuskauden pidentäminen ja seuraamusmaksu
Mitkä asiakirjat tulevat hankintaprosessissa julkisiksi?