Jäsenyys

Image

Jäsenyys Teknisen Kaupan Liitossa

Teknisen Kaupan Liitto edistää teknisen kaupan tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kauppaa harjoittavien jäsenyrityksiensä menestymistä. Tuotamme strategista tietoa yritysten päätöksenteon pohjaksi, valvomme jäsentemme etuja, seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja edistämme yritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittymistä. Teknisen Kaupan Liiton jäsenyys tarjoaa teknisessä kaupassa toimiville yrityksille loistavan mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.

Kattavat jäsenpalvelut

Liitto tarjoaa jäsenilleen laajan valikoiman palveluja seuraavilta, sen jäsenille keskeisiltä osa-alueilta:
Toimintaympäristön seuranta
Edunvalvonta
Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen

Jaostotoiminta

Liiton jäsenet kuuluvat yhteen tai useampaan teknisen kaupan toimialaa edustavaan jaostoon. Jaostot ja niiden sisällä toimivat ryhmät ovat väyliä markkinoiden ja alalle ajankohtaisten asioiden seurantaan sekä vaikuttamiseen. Jaostotoiminta on hyvä mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon, vaikuttamiseen ja tutustumiseen muihin alan merkittäviin toimijoihin. Jaostot ja ryhmät kokoontuvat tyypillisesti 3–4 kertaa vuodessa.

Jäseneksi Tekniseen Kauppaan?

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyys edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä. Jäsenyrityksen tulee olla vastuullinen toimija teknisen kaupan alalla. Yrityksen tulee olla valmis sitoutumaan Liiton toimintaan.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritys täyttää seuraavat kriteerit:
Vastuullinen toimija – yritys on vakavarainen ja hyvämaineiseksi tunnettu.
Toimii teknisen kaupan alalla – yritys toimii teknisen kaupan tai siihen liittyvien palveluiden alalla.
Noudattaa alansa hyvää kauppatapaa – yritys noudattaa toiminnassaan hyviä toimintatapoja suhteessa asiakkaisiin, kilpailijoihin, päämiehiin ja viranomaisiin, sekä noudattaa viranomaismääräyksiä ja yhdistyksen suosituksia.
Vastaa sitoumuksistaan – yritys ja sen emoyhtiö ovat todistettavasti hoitaneet kaikki työnantajavelvoitteensa ja luottorekisteritiedot ovat puhtaat.
Sitoutuu yhdistyksen toimintaan – yritys sitoutuu osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja edistämään sen tarkoitusperien toteuttamista.

Voit ladata yhdistyksen säännöt pdf-muodossa tästä.

Jäsenyys alan johtavassa järjestössä on kannattava investointi. Ota yhteyttä – kerromme mielelläni lisää jäsenyydestä ja liittymisestä. Jäsenyyksistä liitossa vastaa johtava asiantuntija Jan Sucksdorff.

Jäsenmaksut 

  • Jäsenmaksumme koostuu perusjäsenmaksusta ja jaostomaksusta.
  • Perusjäsenmaksu perustuu yrityksen liikevaihtoon tai siihen liikevaihdon osaan, jonka perusteella yritys on yhdistyksen jäsen. Perusjäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syysvuosikokouksessa. Vuoden 2024 maksut löytyvät tästä.
  • Jaostomaksut ovat jaostokohtaisia, ja ne perustuvat kunkin jaoston itsenäisesti päättämiin maksuihin ja maksuperusteisiin.
  • Ensimmäisen vuoden jäsenmaksut suhteutetaan liittymisajankohdan mukaan.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Jan Sucksdorff
jan.sucksdorff@tekninen.fi
0400 944 288

Löysitkö etsimäsi