Teknisen Kaupan Liitto

Image

Teknisen Kaupan Liitto ry (Tekniska Handelsförbundet rf, The Association of Finnish Technical Traders) on jäsenilleen teknisen kaupan arvostetuin verkottumiskumppani ja näkemysten tuottaja. Se tuottaa jäsenilleen ennakoivaa tietoa alan trendeistä, markkinamurroksesta sekä lainsäädännöstä. Liiton toiminta tähtää toimialan merkittävyyden kasvuun. Varmistamalla alan houkuttavuuden se tähtää uusien osaajien saamiseen alalle. Liitto on teknisen kaupan etuja valvova järjestö Suomessa ja sen edunvalvonta tähtää markkinan ja järkevän sääntelyn edistämiseen.

Liiton jäsenyritysten myynti kattaa noin 85 prosenttia alasta ja näiden palveluksessa on yli 20 000 henkeä. Liittoon kuuluu yli 390 alan yritystä ja neljä jäsenyhdistystä – Finnish Fluid Power Association (FFPA) ry,  Puutuoteteollisuus rySuomen Varaosakaupan Keskusliitto ry sekä Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.

Liitto on Kaupan liiton jäsen, joka puolestaan on EK:n jäsen.

Jaostot

Jäsenet toimivat eri toimialoilla, ja liitto on organisoitu tämän mukaan jaostoihin. Jaostot ja ryhmät ovat toimivia foorumeja markkinoiden ja alalle ajankohtaisten asioiden seurantaan sekä eteenpäin viemiseen ja ne kokoontuvat tyypillisesti 2–4 kertaa vuodessa. Jaostotoiminta on samalla hyvä mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon, vaikuttamiseen ja tutustumiseen muihin alan merkittäviin toimijoihin

Yhteensä 22 eri toimialaa edustavat jaostot ja niissä toimivat ryhmät edistävät toimialojensa yhteisiä asioita tuottamalla yritysten liiketoiminnassa tarvitsemaa tietoa sekä kehittämällä työ- ja ympäristöturvallisuutta ja verkottumista. Jaostojen toiminnalle on määritelty pelisäännöt, joiden turvin keskenään kilpailevatkin yritykset voivat ajaa alan yhteisiä asioita sekä vaihtaa tietoa ja kokemuksia puolueettomalla maaperällä.

Jäsenyritykset voivat kuulua useaan eri jaostoon. Jaostojen jäsenyritysten edustama myynti kattaa yleensä 70–100 prosenttia kyseisen alan markkinoista.

Jäseniä

yli 400

Jaostoja ja ryhmiä

30

Strategia

Liiton strategia tähtää toimialan vision saavuttamiseen.

Liiton visio:
Vastuullinen kumppani teknologian ja tiedon hyödyntämisessä.
Liiton missio (perustehtävä):
Teknisen Kaupan Liitto edistää toimialan ja jäsenyritysten menestymistä.
Liiton arvot:
luotettavuus, yrityslähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus

Image

Organisaatio

Liiton toimintaa johtaa hallitus.
Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Mikael Kämpe (Ramirent Finland Oy) ja varapuheenjohtajia toimitusjohtaja Hannele Julin (S&N Osakeyhtiö) sekä toimitusjohtaja Petri Kalliokoski (Feon Oy).

Teknisen Kaupan Liiton yhdistyksen hallitus 2023

Operatiivinen johtaja Kimmo Ahonen, Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Toimitusjohtaja Ilkka Brander, SGN Group Oy
Toimitusjohtaja Pia Heinänen-Alasaari Konwell Oy
Toimitusjohtaja Jaakko Hämäläinen, FFPA ry / Bosch Rexroth Oy
Toimitusjohtaja Mika Höijer, STK ry / Sonepar Suomi Oy
Toimitusjohtaja Hannele Julin, S&N Osakeyhtiö
Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski, Feon Oy
Toimitusjohtaja Mikael Kämpe, Ramirent Finland Oy
Toimitusjohtaja Jyrki Martikainen, Hilti (Suomi) Oy
Toimitusjohtaja Mikko Pasanen, Telko Oy
Hallituksen puheenjohtaja Suvi Pietarinen, Masino Group Oy
Toimitusjohtaja Mikko Teittinen, Bang & Bonsomer Group Oy

Liiton henkilökunta
Teknisen Kaupan Liitto ja sen henkilöstö palvelevat jäseniä sekä välittävät tietoa sidosryhmille.

Toimintakertomus

Teknisen Kaupan Liiton vuosittaisessa toimintakertomuksessa kokoamme yhteen yhdistyksen keskeiset tapahtumat sekä aikaansaannokset.