Vastuullisuus

Image

Teknisen Kaupan Liiton vastuullisuusperiaatteet on tarkoitettu jäsenyrityksen toiminnan kehittämisen tueksi ja viestiksi sidosryhmille.

Liitto kattaa 85 prosenttia teknisen kaupan alasta. Liiton jäseniksi voivat hakea vastuulliset, alan hyvää kauppatapaa noudattavat toimijat. Liiton periaatteet ja ehdot ovat alan vallitseva normisto.

Vastuullinen tekninen kauppa

Teknisen kaupan alalla etenkin ympäristövastuullisuus on tärkeä prioriteetti. Jäsenyrityksemme toimittavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, sähköistävät liikennettä, rakentavat uusiutuvaa energiaa ja kehittävät muovia korvaavia kestävän kehityksen materiaaleja. Lisäksi alalla pyritään muun muassa kierrättämään ja käyttämään materiaaleja uudelleen sekä säästämään luonnonvaroja.

Ympäristökysymysten lisäksi vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tunnemme taloudellisen vastuumme, huolehdimme ympäristöstä, toimimme läpinäkyvästi ja lainmukaisesti, ja pidämme huolta tärkeimmästä voimavarastamme eli työntekijöistämme.

Vastuullisuus teknisen kaupan yrityksessä tarkoittaa ennen muuta valmistajan ja loppuasiakkaan välisen toimitusketjun varmistamista, ja toimintaan liittyy:

1. Taloudellinen vastuullisuus:

 • kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus
 • toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta
 • vastaamista omistajien tuotto-odotuksiin
 • vastaamista annettuihin asiakaslupauksiin
 • osallistumista yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamiseen

2. Ympäristövastuullisuus:

 • osaamista ja taloudellisia edellytyksiä ympäristövastuiden hoitamiseksi
 • tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö
 • ilmastonmuutoksen torjunta
 • kierrätys ja uudelleenkäyttö
 • tuottajavastuiden toteuttaminen lainmukaisesti ja turvallisesti

3. Sosiaalinen vastuullisuus:

 • yritystoiminnan läpinäkyvyys ja pitkäjänteisyys
 • henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
 • harmaan talouden ja korruption torjuminen
 • vastuullisuus hankintaketjuissa
 • huolehtimista tuotteiden ja palvelujen lainmukaisuudesta
 • yhteistyötä lähiympäristön ja viranomaisten kanssa
 • hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa