Image

Energiansäästö ja omavaraisuus keskiöön

Kirjoittaja: Martti Forss

Martti Forss

toimitusjohtaja, Onninen Oy

Energian säästämisen tarve ja keinot ovat olleet vilkas keskustelunaihe viime kuukausina. Teknisen kaupan toimialalla myymme ratkaisuja, joilla energiaa voidaan säästää monin tavoin. Meillä on lääkkeet ja tärkeä rooli tiellä energiaomavaraisuuteen ja vihreyteen siinä sivussa.

Kaikkia kannustetaan nyt säästämään sähköä. Tuotteita ja ratkaisuja on saatavissa pieniin ja suuriin energiatehokkuusprojekteihin. Esimerkkinä energianerokkaasta talotekniikasta käyvät erilaiset energiankäytön ohjausjärjestelmät. Päästöttömien energialähteiden, kuten aurinkoenergian ja tuulivoiman, hyödyntämiseen ja paikalliseen energiantuotantoon löytyvät tarvittavat ratkaisut.

Vaikka sähkön hinnannousua on aiheuttanut maakaasun kallistunut hinta, on meillä suomalaisillakin vastuumme. Suomi ei ole vielä sähkön suhteen omavarainen, mutta lähestyy omavaraisuutta.

Suuri osa Suomessa tuotetusta energiasta on päästötöntä. Kun Olkiluodon uusi ydinvoimala saadaan käyttöön, päästötöntä on jo yli 90 % kotimaisesta sähköntuotannosta. Senkin jälkeen on tärkeää päästöttömien energiamuotojen käytön lisääminen entisestään.

Tuulivoima ja aurinkoenergia lyövät nyt todella läpi, rakentaminen kiihtyy kiihtymistään. Ydinvoimaa tarvitaan lisää myös Olkiluoto 3:n käyttöönoton jälkeen. Tulevaisuuden mahdollisuutena ovat nousseet esille pienydinvoimalat, joiden suunnitteluun ja tuotantoon Suomesta löytyisi osaamista.

Tosiasia on, että sähköenergian tarve kasvaa lähes eksponentiaalisesti esimerkiksi sähköistyvän liikenteen ja vihreän siirtymän vuoksi. Riittävä ja jopa oman tarpeen ylittävä energiantuotanto on myös turvallisuusteko muuttuvassa maailmantilanteessa.

Otetaan siis energiansäästö jälleen keskiöön, kuten tehtiin 1970-luvun öljykriisin aikana. Osa meistä muistaa tuon ajan. Kuten tunnettua, historia toistaa itseään ja siitä on hyvä ottaa oppia.

Kolikolla on aina kaksi puolta. Nykyisessä energiakriisissä positiivista on vihreän siirtymän vauhdittuminen sekä sähkön ja energian merkityksen lisääntyminen ajatuksissamme. Kun ymmärrämme tuon jokapäiväisen asian tärkeyden, osaamme myös arvostaa sitä uudella tavalla.

Koko maapallon elämä on mahdollista vain Auringon tuottaman energian ansiosta. Tekniikan kehityksen myötä olemme keksineet monia uusiakin tapoja energiantuotantoon. Lopputuloksena energiasta on tullut välttämätön osa päivittäistä elämäämme ja yhteiskuntaamme. Pidetään siis kaikki yhdessä huolta, että energiaa riittää jatkossakin.

Blogit Yleinen

Osaajapulan ratkaiseminen on monisyinen haaste

Teknisen kaupan toimiala kärsii osaajapulasta. Emmekä ole yksin, sillä erityisesti ammatillisen peruskoulutuksen saaneista on pulaa yrityksissä oikeas...

Blogit

Hyödynnä lean-ajattelua strategiatyössä haastavana aikana

Globalisaation vaikutus tekniseen tukkukauppaan on ollut merkittävä. Sotien jälkeisen ajan niukkuudesta ja tavaroiden tuontilisensseistä siirryttiin 2...

Blogit Yleinen

Ongelmien määrä ja suuruusluokka huimaa, uhka vai mahdollisu...

Nyt jos koskaan on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa, ellei mahdotonta. Parhaillaan toimintaympäristössämme myllertää monta samaan aikaan tapahtuvaa ...