Image

Feonin Petri Kalliokoski: Oletko valmistautunut vastuulliseen liiketoimintaan?

Kirjoittaja: Petri Kalliokoski

Image

Petri Kalliokoski

Toimitusjohtaja, Feon Oy, Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen

Markkinoiden ja maailman talouden myllerryksistä huolimatta kaikkien yritysten tulisi ottaa vastuullisuus vakavasti. Kun aiheesta puhutaan, aika usein keskusteluissa nousee esille, että on meilläkin vastuullisuusraportti ja olemme pienentäneet toimintamme hiilijalanjälkeä. Tämä on tietenkin erittäin hyvä asia, mutta mitä vastuullisuus on yritysten toiminnassa? 

Kirjainyhdistelmä ESG tunnistetaan jo hyvin. Kun mainitaan, että kohta astuu voimaan EU:n uusi CSRD-direktiivi, ollaankin jo uuden edessä. Toki on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa uudet direktiivit, lait sekä asetukset, mutta ehkä tärkein asia olisi tunnistaa mitä konkreettisia asioita yrityksen tulisi tulevaisuudessa tehdä vastuullisuuden saralla.

Vastuullisuusraportti on loppupeleissä vain raportti taikka yhteenveto yrityksen toiminnasta, eikä takaa välttämättä yrityksen aitoa tilannetta eikä muutosta kohti vastuullista toimintaa kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. 

Kuinka sitten lähteä liikkeelle? 

Kuten kirjainyhdistelmästä ESG voidaan päätellä, vastuullisuus koskee laaja-alaisesti ympäristöä, sosiaalista toimintaa sekä taloudellista ja hyvää hallintotapaa. Keskittyminen pelkästään ympäristöasioihin ei riitä, vaan yrityksen tulisi huolehtia myös sosiaalisesta vastuusta, eli työntekijöiden, yhteiskunnan ja muiden sidosryhmien asioista on pidettävä huolta. Taloudellinen vastuu yhdessä hyvän hallintotavan kanssa muodostaa erittäin tärkeän osatekijän yrityksen kehityksen kannalta. 

Kokonaisvaltainen vastuullisuus tarkoittaa siis sitä, että yrityksen on omassa liiketoiminnassaan muodostettava realistinen käsitys nykytilasta ja pyrittävä asettamaan yksinkertaisia ja mitattavia tavoitteita jokaiselle vuodelle ja tilastoitava niitä.  

Kaikkia asioita on mahdotonta saada kerralla kuntoon tai valmiiksi. Mutta jo sillä pääsee pitkälle, että valitsee jokaisesta kokonaisuudesta muutaman keskeisen ja merkittävän osa-alueen, joissa on mahdollisuus kehittää omaa toimintaa. Nämä asiat tulisi luonnollisesti ottaa huomioon yrityksen strategiassa, toimintasuunnitelmissa sekä oman henkilöstön resurssisuunnitelmassa, jotta kehittymistä tapahtuisi reaalielämässä. 

Mitä yritys voi tehdä vastuullisuuden kehittämiseksi? 

Ympäristön (E) osalta helpoimpia asioita ovat oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen, eli energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian lisääminen ja logistiikan optimointi, tai vaikkapa vastuullinen hankinta ja jätteiden kierrätysasteen parantaminen. 

Sosiaalisen vastuun (S) keskiössä on omien työntekijöiden työhyvinvoinnin sekä turvallisuuden parantaminen. Tämä on laaja kokonaisuus, joka vaatii kovasti yhteistyötä organisaatiossa, jotta asioita saadaan kehitettyä parempaan suuntaan. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeä osa-alue, kuten myös toimenpiteet nuorten kouluttamiseksi työelämään yhdessä oppilaitoksen kanssa tai itsenäisesti. 

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa (G) tuntuvat käsitteenä laajalta ja isolta palalta purtavaksi, mutta tämäkään ei ole rakettitiedettä. Jokaisen yrityksen tavoitteena on tehdä positiivista tulosta sekä noudattaa olemassa olevia lakeja ja asetuksia, kuten esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetusta. Realistiset budjetit, säännöllinen kustannusseuranta, selkeä johtamistapa vuosikelloineen sekä yhteiset tavoitteet ovat jo hyvä runko positiiviseen tekemiseen. Avoimuudella varmistetaan kaikkien osapuolten tietoisuus missä mennään, kun tavoitteet ovat kaikkien tiedossa ja niiden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti koko organisaatiolle.  

Yhteenvetona todettakoon, että vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen ei vaadi mahdottomuuksia, vaan systemaattista ja selkeää tekemistä.  

Vastuullisuus koskee kaikkia yrityksiä. Omasta liiketoiminnastaan on löydettävä ne keskeiset osa-alueet, joita tulisi koko organisaation voimin pitkäjänteisesti kehittää. Kun seuranta ja tilastointi ovat kohdallaan, vastuullisuusraportti syntyy lähes itsestään toimintakertomuksen tapaan. 

Blogit

Innovoivalla kulttuurilla taantumasta kasvuun | Hannele Juli...

Osallistuessani taannoin MIT:n ja IMD:n Business Schoolien yhteisesti järjestämään Driving Strategic Innovation -koulutukseen silmäni avautuivat ymmär...

Blogit

Palvelualojen tuottavuutta tulee parantaa, keinoja löytyy jo...

Suomen talous on pitkään kamppaillut tuottavuuden kasvun kanssa, ja tämä on yksi keskeisimmistä syistä siihen, miksi taloutemme ei ole laajemmin kasva...

Blogit TEKtalk

Kuka, mitä tankkas ja ketä, mitä, häh

Tällä hetkellä keskustelu vedyn mahdollisuuksista käy kiivaana teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusalalla. Kyseessä ei ole kuit...