Image

Green deal -sopimusten väliaikatavoitteet hyvällä mallilla

Kesäkuun alussa julkaistiin ympäristöministeriön johdolla ensi kertaa väliaikatietoa kymmenen vapaaehtoisen Green deal -sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Teknisen Kaupan Liitto ja jäsenistöä on vahvasti mukana kolmessa sopimuksessa. Huolimatta viime vuosien poikkeuksellisista olosuhteista ja hidasteista, on sovituissa ympäristötavoitteissa selkeästi edistytty. Uudet toimijat ovat edelleen tervetulleita mukaan.

Green deal -sopimusten kautta yritykset etsivät uusia ratkaisu- ja toimintamalleja vähentääkseen oman toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Sopimukset vauhdittavat lainsäädäntöä joustavammin uusia käytänteitä. Niillä on suuri merkitys kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

- Kannustamme jäsenistöämme tulemaan mukaan ratkaisemaan ilmastohaasteita ja edistämään kiertotaloutta. Jäsenten on mahdollista liittyä mukaan Teknisen Kaupan Liiton sopimuksiin tai tehdä omia määräaikaisia sitoumuksia. Näiden kautta organisaatiot saavat uusia vastuullisuusmittareita ja voivat samalla kertoa omasta toiminnastaan, vahvistaa johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro.

Työkonealan green deal -sopimus 2019–2025

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto solmivat vuonna 2019 työkonealan green deal -sopimuksen. Sopimuksen konkreettisina tavoitteina on edistää täyssähkökäyttöisten työkoneiden eli vastapainotrukkien, nostinten ja pyöräkuormaajien osuutta. Lisäksi kannustetaan työntekijöiden osaamiseen kehittämiseen. Teknisen jäsenyrityksiä on tällä hetkellä mukana sopimuksessa 14.

Keskeinen huomio väliaika-arvioinnissa oli, että sopimuskausi on lyhyt verrattuna nykyiseen koneiden toimitusaikaan. Arvioinnissa voitiin kuitenkin todeta, että sekä trukkien että nostinten osalta ollaan pääsemässä sopimuksen lopputavoitteeseen seuraavan kahden vuoden aikana. Tämä siitäkin huolimatta, että pandemia on hidastanut huomattavasti laitetoimituksia. Myös sähköisten pyöräkuormaajien määrän kasvattamisen osalta on edistytty.

Lisäksi Teknisen Kaupan Liitto on osallistunut Motivan toteuttaman vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuspaketin päivittämiseen ja täydentämiseen. Oikeat työtavat mahdollistavat omalta osaltaan työkoneiden päästöjen vähentämistä.

Image

<em>Ympäristöministeriön Salla Koivusalo esitteli Green deal -sopimusten foorumissa 8.6. mm. työkonealan toimenpiteiden välituloksia. Teknisen Kaupan Liitosta sopimuksessa on mukana 14 jäsentä ja uudet ovat tervetulleita.</em>

Rakentamisen muovit green deal -sopimus 2020–2027

Vuonna 2020 solmivat ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Sähköteknisen kaupan liitto ry (STK), Teknisen Kaupan Liitto ry, Kemianteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sopimuksen liittyen rakentamisen muoveihin. Tällä hetkellä mukana on 21 toimijaa.

Muoveja käytetään paljon koko rakennusalan toimitusketjussa ja ne ovat merkittävä päästölähde. Rakennustuotteiden pakkaaminen ja tilojen suojaaminen kerryttävät suoraan rakennusjätteeseen menevää muovia. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa lisätä erilliskeräystä sekä tehostaa kierrätystä ja kierrätysmateriaaleista valmistetun muovin käyttöä.

Sopimusosapuolet ovat tänä keväänä sopineet, että yritykset itse asettavat omat uudet tavoitteensa keväällä 2024.

Motiva on tuottanut Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu rakennusalan koko toimitusketjun käyttöön. Sen tavoitteena on edistää tietoutta muovien keräyksestä ja kierrätyksestä sekä muovituotteiden saamista laajempaan käyttöön rakentamisen toimitusketjussa.

Vähäpäästöiset työmaat ja julkiset hankinnat green deal -sopimus 2020–2030

Suomen ensimmäisen julkisten hankintojen green deal -sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneista ja työmaiden energiankäytöstä syntyviä päästöjä. Tähän liittyvät konkreettisesti työkonealan tavoitteet ja Teknisen Kaupan Liitto onkin mukana sopimuksessa asiantuntijana.

Sopimuksen kolme kärkeä ovat haitallisten lähipäästöjen vähentäminen, fossiilivapaat työmaat ja sähkö-, kaasu-, ja vetykäyttöisten työkoneiden ja kuljetuskaluston edistäminen. Sopimuksessa mukana olevan Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijan mukaan kyse ei ole uuden keksimisestä, vaan uudesta näkökulmasta, jossa vähähiilisyys otetaan osaksi työmaan vakiokäytäntöjä.

Pääosa vuosien 2021–2022 tavoitteista on saavutettu. Green dealin myötä on luotu toimiva yhteistyö ympäristökriteerien laadintaan sekä markkinavuoropuhelu-käytäntö.

Lisätietoja vapaaehtoisista grean dealeista löydät Motivan ylläpitämältä Sitoumus 2050 -sivulta.

Uutiset Vastuullisuus

Green deal -sopimus on lisännyt työkonealan sähköistymistä, ...

TIEDOTE | Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ryTuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa*...