Image

Hyödynnä lean-ajattelua strategiatyössä haastavana aikana

Kirjoittaja: Hans Martens

Hans Martens

Senior Advisor, SEW-EURODRIVE Oy, Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen

Globalisaation vaikutus tekniseen tukkukauppaan on ollut merkittävä. Sotien jälkeisen ajan niukkuudesta ja tavaroiden tuontilisensseistä siirryttiin 2000-luvulla rajattoman saatavuuden maailmaan. Länsimaiset yritykset siirsivät tuotantoaan Aasian hakiessaan entistä halvempia tuotantokustannuksia. Tavaravirtojen kasvaessa konttiliikenteen rahtihinnat painuivat  alas, ja samalla rahdin osuus tuotteen hinnasta muuttui lähes merkityksettömäksi. 

Uudet logistiset konseptit mahdollistivat verkkokaupoille uskomattoman lyhyet toimitusajat. Lähes mitä tahansa oli mahdollista tilata verkosta, ja tavarat toimitettiin perille nopeasti ja luotettavasti. Globaalin kilpailun kiristyessä tuotteiden yksikköhinnat olivat entistä huokuttelevampia, myös teknisessä kaupassa. Kauppa kävi ja erityisesti asiakas oli tyytyväinen - myyjä ei ehkä niinkään.

Covid-19 -pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat muuttaneet pelikenttää totaalisesti. Niukkuudesta on tullut uusi tekijä markkinoilla. Materiaalien ja komponenttien saatavuusongelmat, riippuvuus fossiilisista energialähteistä, hintojen jyrkkä nousu sekä  logistiikkaketjujen takkuilu laukaisivat ennalta vaikeasti hahmotettavat riskit ja globaalin inflaation. Monet merkit ennustavat jo talouden taantumaa.  

Kuinka tekninen kauppa pystyy vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen? 

Yritykset joutuvat tarkentamaan strategiaansa sekä panostamaan entistä enemmän riskienhallintaan. Lean-ajattelu toimii hyvänä viitekehyksenä myös strategiatyössä. Teknisen kaupan yritykset voivat tarkastella toimintaansa osana kokonaisvaltaista toimitusketjua - kaivoksesta kaupan hyllylle. Sitä kautta on mahdollista löytää prosessiin arvoa tuottavia elementtejä. 

Toimivassa prosessissa on leanin mukaan vain kolme puskuria: varasto, aika ja kapasiteetti. Ne on mitoitettava niin, että varmistetaan keskeytymätön toiminta ja virtaus. Löytyykö prosessin puskureista uusia mahdollisuuksia teknisen kaupan yrityksille? 

Oikeaan aikaan varastoon ostettu tavara toimii hyvänä saatavuuspuskurina, mikä varmistaa toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Jos tuotantoprosessi haukkaa tyhjää, se pysähtyy. Onko isosta paikallisesta varastosta tullut uudestaan houkutteleva elementti toimitusketjussa? Teollisuuden kunnossapidon näkökulmasta nopea toimitus lähellä sijaitsevasta varastosta on selkeä lisäarvo ja mahdollisuus teknisen kaupan toimijalle. Näin voidaan vastata prosessin varasto- ja aikahaasteisiin.

Voiko teknisen kaupan yritys toimia kapasiteettipuskurina? 

Pelkän komponenttitoimituksen sijaan yritys voi lisätä asiakkaansa kapasiteettia toimittamalla osakokoonpanoja tai kokonaisia järjestelmiä suunnittelu-, asennus- ja käyttöönottopalveluineen. Se voi tarjota huoltopalveluja omien tuotteidensa lisäksi myös muiden valmistajien laitteisiin tai tiettyyn osaan prosessia. Näin asiakasyritykselle tarjotaan ulkopuolista kapasiteettia tasaamaan kysynnän vaihtelua. 

Lean ymmärretään monesti vain tuotantoprosessien kehittämisen apuvälineenä. Se on kuitenkin pohjimmiltaan kokonaisvaltainen johtamisfilosofia. Se auttaa yrityksiä päivittäisoperaatioissa ja voi toimia myös yrityksen strategiatyön viitekehyksenä. Leanin avulla voidaan kehittää kaikkia prosesseja. Se on hyvä johtamisväline.  

Tämä on viimeinen blogikirjoitukseni Teknisen Kaupan Liiton sivuilla. Jään yli neljäkymmentä vuotta teknisessä kaupassa kestäneen urani jälkeen eläkkeelle vuoden 2022 lopussa. Kiitän Teknisen Kaupan Liiton hallitusta, henkilöstöä, jäsenyrityksiä ja monia kollegoja, joiden kanssa olen ollut tekemisissä näiden vuosien aikana. Matka on ollut pitkä ja opettavainen. Hyvää syksyä ja menestystä liiketoiminnassa kaikille teknisen kaupan piirissä toimiville.

Blogit Yleinen

Osaajapulan ratkaiseminen on monisyinen haaste

Teknisen kaupan toimiala kärsii osaajapulasta. Emmekä ole yksin, sillä erityisesti ammatillisen peruskoulutuksen saaneista on pulaa yrityksissä oikeas...

Blogit Vastuullisuus Yleinen

Energiansäästö ja omavaraisuus keskiöön

Energian säästämisen tarve ja keinot ovat olleet vilkas keskustelunaihe viime kuukausina. Teknisen kaupan toimialalla myymme ratkaisuja, joilla energi...

Blogit Yleinen

Ongelmien määrä ja suuruusluokka huimaa, uhka vai mahdollisu...

Nyt jos koskaan on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa, ellei mahdotonta. Parhaillaan toimintaympäristössämme myllertää monta samaan aikaan tapahtuvaa ...