Image

Kaupan alan liitot tiivistävät yhteistyötä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa Osaava kauppa -tapahtumalla

Tulevana lukuvuonna Kaupan liitto toteuttaa ensimmäistä kertaa Osaava kauppa -tapahtumakonseptin, jonka tarkoituksena on kertoa oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle sekä koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville kaupan alan monipuolisista mahdollisuuksista, alan muutoksista ja osaamistarpeista. Ensimmäinen valtakunnallinen Osaava kauppa -verkkotapahtuma järjestetään 31.10.2024. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Teknisen Kaupan Liitto ja Autoala.

Kaupan ala on Suomen yrityselämän ja talouden suurimpia toimialoja niin työllistäjänä, talouskasvun luojana kuin verojen maksajana. Ala on keskellä merkittävää murrosta, jonka seurauksena alan työt ja työnkuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Muutosten myötä myös uuden osaamisen tarve kasvaa.

Useat kaupan yritykset ovat viime vuosina kokeneet osaavan työvoiman rekrytoinnin vaikeaksi. Kaupan ala tarvitsee entistä vahvempaa osaamista varmistaakseen yritysten toiminnan, kasvun ja kehityksen. Tämä edellyttää koulutuksen kehittämistä ja työelämäyhteistyön tiivistämistä, joissa keskiössä on yhteistyö opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Ensi syksynä toteutettava Osaava kauppa -tapahtumakonsepti vastaa tunnistettuun tarpeeseen kaupan ajankohtaisen tiedon jakamiselle yhä useammalle opettajalle, opinto-ohjaajalle ja koulutuksen kehittämisen parissa työskentelevälle. Tapahtuma koostuu kahdesta osasta: valtakunnallisesta verkkotapahtumasta syksyisin ja yritysvierailuista kahdella paikkakunnalla keväisin.

Ensimmäinen valtakunnallinen Osaava kauppa -verkkotapahtuma järjestetään 31.10.2024, ja yritysvierailut keväällä 2025. Verkko- ja lähivuorovaikutusta yhdistelevä malli valikoitui tapahtumakonseptiin siksi, että verkkotapahtuma mahdollistaa lähes rajattoman osallistujamäärän, kun taas konkreettiset yritysvierailut täydentävät verkkotapahtumassa saatuja tietoja käytännössä. Tapahtumakonseptista luodaan toistuva, ja se toteutetaan lukuvuodesta 2024–2025 lähtien joka toinen vuosi.  

Kaupan monipuolisuus esille toimialojen yhteistyöllä

Osaava kauppa -tapahtumakonsepti toteutetaan yhteisvoimin Kaupan liiton, Teknisen Kaupan Liiton sekä Autoalan keskusliiton ja Autotuojat- ja teollisuus ry:n kesken.

”Olen erittäin iloinen, että pääsemme yhdistämään voimamme kaupan alan monipuolisten mahdollisuuksien, alan muutosten ja osaamistarpeiden välittämisessä tälle tärkeälle kohderyhmälle. Tapahtumakonsepti tiivistää kaupan alan liittojen yhteistyötä, mutta myös koulutuksen järjestäjien ja kaupan alan vuoropuhelua”, Kaupan liiton koulutusasiantuntija ja Osaava kauppa -tapahtuman projektipäällikkö Moona Naakka kiteyttää.

Tapahtuman kohderyhmänä toimivat kaupan alan – mm. liiketoiminta, palvelut, hallinto ja tekniikka – ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä koulutuksen kehittämisen parissa työskentelevät.

”On hienoa kertoa yhdessä kaupan alan muutoksesta, ja toisaalta myös laajentaa ajatusta siitä, mitä kaikkea alalla on tarjota. Alan työ ja sisäiset uramahdollisuudet ovat paljon monipuolisempia, kuin mitä stereotyyppisesti ajatellaan.”, kertoo Autotuojien tekninen asiantuntija Markus Markkanen.

”Kaupan alan tehtäväkirjon laajuus edellyttää myös monipuolista osaamista. Ala tarvitsee tulevaisuudessakin ammattiosaajia ja korkeakoulutettuja, joten on hienoa päästä vahvistamaan vuoropuhelua entisestään alan oppilaitosten väen kanssa”, Teknisen kaupan liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen lisää.

Milloin ja missä tapahtuu?

Osaava kauppa -verkkotapahtuma toteutetaan torstaina 31.10. klo 8.30–12. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa 15.8. Kaupan liiton verkkosivuilla.

Osaava kauppa -yritysvierailut toteutetaan maaliskuussa 2025 Oulussa ja Vaasassa. Lisätiedot yritysvierailuista päivitetään Kaupan liiton verkkosivuille verkkotapahtuman jälkeen.

Lisätietoja

Lauri Leskinen, johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto, lauri.leskinen@tekninen.fi, 044 091 1067

Moona Naakka, koulutusasiantuntija, Kaupan liitto, moona.naakka@kauppa.fi, p. 045 651 8474