Image

Kysely: kestävyys- ja CBAM- raportointivelvollisuuksien keskeneräisyys ajanut monet pk-yritykset epätietoisuuden valtaan

Teknisen Kaupan Liitto selvitti mitä toimenpiteitä nykyinen kestävyyslainsäädäntö, erityisesti eurooppalainen kestävyysraportointidirektiivi CSRD ja hiilirajamekanismi CBAM ovat edellyttäneet jäsenyrityksissä.

Helmi-maaliskuun vaihteessa toteutettuun kyselyyn vastasi noin 20 % jäsenyrityksistä.

Vastausten perusteella:

Teknisen kaupan alan keskeisimmät ja kriittisimmät vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat 1) henkilöstön hyvinvointi, 2) ilmastonmuutos ja 3) eettiset liiketoimintaperiaatteet.

Kestävyysraportointi koskee tänä vuonna yli neljännestä vastanneita yrityksistä, mutta 44 % vastanneista on saanut asiakkailtaan tietovaatimuksia vastuullisuuteen liittyen ja on siksi jo ottanut kestävyysraportoinnin työkaluja käyttöön yrityksessään. 

Kestävyysraportoinnin järjestämisestä on myös aiheutunut uusia kustannuksia yrityksille, mutta pääsääntöisesti vastuullisuus koetaan kilpailukykyä lisäävänä tekijänä.

Raportointijärjestelmien valmius sekä mm. päästötietojen saamisen vaikeudet ovat aiheuttaneet monia haasteita yrityksissä. Yksi vastaajista ilmoitti luopuneensa tiettyjen tuotteiden myynnistä ja maahantuonnista, koska CBAM-raportointi ei ole heille mahdollista eikä mielekästä. ”On helpompaa olla tuomatta maahan CBAM-alaisia tuotteita ja muuttaa tuotevalikoimaa vastaavasti.”

Tuotedata on kestävyysraportoinnin keskiössä. Yli puolet vastanneista yrityksistä on joutunut tekemään parannuksia omaan tuotedataansa ja vastaavasti – maahantuonnin parissa kun pääosin työskennellään – yli 80 % vastanneista on todennut vastuullisuusraportointiin liittyvän tuotetiedon saamisen tuotteiden toimittajilta olevan vaikeaa.

Hiilirajamekanismi CBAMin implementointi on sujunut yrityksissä varsin kivuttomasti. Eniten haasteita on ollut tehtailta saataviin CBAM-tietoihin liittyen.

Tukea ja oikeaa tietoa kaivataan, etenkin pk-yrityksissä

Teknisen kaupan alan yritykset palvelevat laajaa asiakaskuntaa ja saavat vastuullisuuden tietokyselyitä asiakkailtaan. Nämä tietokyselyt eivät ole minkään yhteisen standardin mukaisia, vaan vaihtelevat asiakaskohtaisesti. Kestävyysraportoinnin alaisten tuotteiden maahantuoja voi saada useita kymmeniä erilaisia kyselyitä kuukaudessa. Yksi vastaaja kommentoi:

”Olisi tärkeätä, että yrityksillä olisi tulevaisuudessa yhtenäisemmät lomakkeet, sillä tällä hetkellä jokaisella asiakkaalla on aivan omat lomakkeet ja taulukot. Osaan on lähes mahdotonta tukkuliikkeenä/maahantuojana vastata, koska lomakkeet on tehty enemmänkin valmistavan teollisuuden täytettäväksi. Lisäksi aikaa menee todella paljon, koska kaikki lomakkeet ovat täysin erilaisia täytettäviä, joten useinkaan ei voi käyttää mitään vanhaa pohjaa nopeuttaakseen täyttämistä.”

Toinen vastaaja kommentoi:

”On myös tärkeätä, että Suomessa ei vaadita asioita mitä ei muualla Euroopassa vaadita, sillä näin maahantuojana olemme täysin eurooppalaisten valmistajien varassa.”

Kestävyysraportointidirektiivin osalta vain ensimmäisen vaiheen vaatimukset suurille yrityksille on julkaistu, ja samalla on kerrottu määräysten ulottuvan entistä pienempiin yrityksiin myös tulevaisuudessa. Kuitenkaan pienempien yritysten kevyempää, tulevaisuudessa käyttöön otettavaa raportointimallia ei ole julkaistu.

- Kestävyys- ja CBAM- raportointivelvollisuudet on määrätty käyttöön Teknisen Kaupan Liiton näkökulmasta selvästi keskeneräisinä. Määräysten ja raportointijärjestelmien uskottava, EU:n laajuinen käyttöönotto vaikuttaa epäilyttävältä. Moni pk-yritys on nyt suuren epätietoisuuden vallassa ja se ei lupaa hyvää kilpailulle toimialalla. On huolestuttava kehityskulku, jos kestävyysvelvollisuudet koetaan yrityksissä liian suuriksi. Edessä voi olla monilla toimialoilla konsolidaatiota sen seurauksena, etteivät pk-yritykset enää koe mielekkääksi jatkaa liiketoimintaa ja vastuullisesti toimivia yrityksiä saatetaan lopettaa tai myydä liian suuriksi, vaikeiksi ja/tai keskeneräisiksi koettujen raportointivaatimusten takia, kommentoi Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen.

Teknisen Kaupan Liitto jäsentensä tukena

Raportointijärjestelmien keskeneräisyyden osalta Liitto on Leskisen mukaan välittänyt yrityksistä saamaansa palautetta viranomaisille ja tulee tekemään niin myös jatkossa. Lisäksi Liitto tukee jäsenyrityksiään raportointi- ja vastuullisuustyössä.

- Olemme järjestäneet työpajoja, koulutuksia ja tiedottaneet tulevista muutoksista. Keväällä 2024 olemme mm. järjestäneet kestävyysraportoinnista kaksi tilaisuutta sekä olleet yhdessä Helsingin Seudun Kauppakamarin kanssa järjestämässä kahta työpajaa pk-yritysten kestävyysraportoinnista.

Lisätietoja:

Lauri Leskinen, johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto

Blogit TEKtalk

Lopettaako CBAM-hiilirajamekanismi teräksen tuonnin?

Euroopan komission reilut pari vuotta sitten julkaisema Fit-for-55-säädöspaketti alkaa realisoitumaan yrityksille uusina velvoitteina. Yksi etenkin ma...