Image

Muutokset ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä | Kimmo Ahonen, Wihuri Tekninen Kauppa

Kirjoittaja: Kimmo Ahonen

Image

Kimmo Ahonen

Operatiivinen johtaja, Wihuri Oy, Tekninen Kauppa

Julistan tämän kevään inspiroivimmaksi "luontoääneksi" muutoksen. Oletko sinä kuullut jo sen innoittavan kutsun? Vai herättääkö ääni kenties epäilyksiä sinussa?

Ymmärrettävästi muutokset usein ensin saavat aikaan vastustusta, ja muutosvastarinta on luonnollinen osa mitä tahansa muutosprosessia. Muutos nimittäin edellyttää uskallusta astua ulos omalta mukavuusalueelta, mikä ei ole meille luontaista. Yleensä paras lääke muutosvastarintaan on kuitenkin ymmärtää riittävän tarkasti muutoksen syitä ja nähdä askel edemmäs sen seurauksiin.

Kun muutoksen myönteiset vaikutukset tunnistaa, se ei näyttäydykään uhkana vaan mahdollisuutena oppia uutta.

Suomella on pienestä koostaan huolimatta paljon annettavaa maailmalle. Muistakaamme siis sopivasti etukenossa kurkistaa muutosten tuomiin mahdollisuuksiin. On tärkeää, että osaamme hahmottaa, mitä uutta saavutettavaa meillä on muuttuvassa maailmassa ja mitä kaikkea potentiaalia erilaiset muutokset kätkevät sisäänsä.

Ei suotta pidetä tiukasti kiinni vain menneisyyden saavutuksista, vaan ollaan avoimia, kun muutokset avaavat ovia niin uusille toimintatavoille kuin innovaatioille. Muutoksen epämukavuusalueellekaan ei onneksi tarvitse mennä yksin tai epävarmana tulevasta. Suomessa voimme luottaa, että muutokset toteutetaan huolellisesti ja niiden vaikutukset huomioidaan tarkasti.

Tältä pohjalta meidän on hyvä rakentaa yhdessä uutta ja toimia edelläkävijöinä monissa muutoksissa sen sijaan, että jäisimme paikoilleen jokaisen vetäessä eri suuntaan.

Yhteiskunta ja työelämä kehittyvät jatkuvasti, ja vaikka muutokset aluksi edellyttävät meiltä pureskelua ja motivoitumista, ei jäädä ensimmäisten ajatustemme vangeiksi. Sanokaamme siis yhä useammin ”kyllä” muutokselle, jotta voimme nähdä, mitä hyvää se meille tällä kertaa tarjoaisi.

Kimmo Ahonen on toiminut Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2023.

Kansikuva: Tekoäly DALL·E:n näkemys linnusta, joka edustaa Suomessa tänä keväänä runsaasti havaittua muutosvastarintaa.

Blogit TEKtalk

EU:n uusi kestävyyslainsäädäntö uhkana pk-yrityksille

Kuukausi sitten suuri joukko eurooppalaisia teollisuusjohtajia kokoontui Antwerpissä ja esitti seuraavan komission uudeksi teemaksi European Industry ...

Blogit

Päivä pitenee ja talouden käänne lähenee

Talven poliittiset lakot ovat toistaiseksi tauolla ja välirauha hallituksen ja palkansaajajärjestöjen välillä kestänee hiihtolomien yli. Eduskunnassa ...

Blogit

Päivää, mitä herralle saisi olla? | Timo Lindström, Andreas ...

Kuluttajan roolissa olemme kuulleet miten meidän tulisi pienentää omaa hiilijalanjälkeämme. Sen vuoksi koemme parhaillaan vauhdikasta siirtymää sähköi...