Image

Ongelmien määrä ja suuruusluokka huimaa, uhka vai mahdollisuus?

Kirjoittaja: Mikko Teittinen

Image

Mikko Teittinen

Toimitusjohtaja, Bang & Bonsomer Group OyTeknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen

Nyt jos koskaan on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa, ellei mahdotonta. Parhaillaan toimintaympäristössämme myllertää monta samaan aikaan tapahtuvaa muutosta. Niin kuin aina, muutos voi olla uhka, mutta myös mahdollisuus tekniselle kaupalle.


Euroopassa riehuva sota on osaltaan sotkenut markkinoita, joissakin tuotteissa dramaattisestikin. Venäläinen ja ukrainalainen teräs on poistunut Euroopan markkinoilta ja monista kemikaaleista, perusraaka-aineista ja mm. lannoitteista on pulaa. Energiakriisi, kaasun ja sähkön hinta ja saatavuus, sotkevat osaltaan eurooppalaista tuotantoa. Monien elintarvikeraaka-aineiden markkina on hyvinkin sekaisin eikä teknisten komponenttien saatavuusongelmat ole vähään aikaan poistumassa.


Tekninen kauppa osaa rakentaa ja ylläpitää hankintakanavia ja ratkoa saatavuusongelmia.

Tekninen kauppa tarjoaa tarvittavaa pääomaa toimitusketjuihin ja tuo uutta modernia teknologiaa ja vaihtoehtoisia tuotteita ja hankintakanavia saataville. Kun tuottajainflaatio jyllää ja hinnat nousevat, teknisen kaupan liikevaihto ja kannattavuus yleensä nousevat.

Ympäristöystävällinen, energiatehokas tuotanto ja muutenkin vähän ympäristöä kuormittavat tuotteet ja tekniset ratkaisut edellyttävät investointeja uuteen teknologiaan. Tekninen kauppa on muutoksen ytimessä toimittamassa kyseisiä ratkaisuja.


Lähellä sijaitsevat varastot ja ongelmia ratkova teknisen kaupan osaava henkilökunta nousevat arvoonsa, kun globaaleissa toimitusketjuissa on ongelmia.

Asiakkailla on käynnissä samaan aikaan lukuisia kehitysprojekteja, joihin he tarvitsevat osaavia paikallisia kumppaneita. Kaikilla hankkeilla on kiire, ne ovat ongelmallisia ja paikalliselle kumppanille on suurempi tarve kuin aiemmin.

Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut vaativat informaatiovirtojen hyvää hallintaa, tiedon systemaattista keräämistä ja ylläpitoa ja sen välittämistä arvoketjussa. Asiakkaamme tekevät entistä haastavampia vastuullisuusstrategioita ja tarvitsevat aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteista ja toimitusketjuista, esimerkiksi tuotteiden ja toimittajien hiilijalanjäljestä. Nyt tämän tiedon välittäminen voi olla ”vain” hyvää asiakaspalvelua, mutta pian ehkä jo välttämätöntä jotta tuotetta voi ostaa.


Jokainen kohdallaan miettiköön, miten asian hallitsee ja onko teidän yrityksenne osa ongelmaa, vai lisäarvoa tuottava toimija arvoketjussa.

Listaa voisi varmaan jatkaa, mutta olennainen lienee jo tullut selväksi. Kun maailmassa myrskyää, teknisen kaupan osaaminen ja monipuolinen lisäarvo korostuvat. Muutos on mahdollisuus ketterälle ja kehityskykyiselle toimijalle.

Blogit Yleinen

Osaajapulan ratkaiseminen on monisyinen haaste

Teknisen kaupan toimiala kärsii osaajapulasta. Emmekä ole yksin, sillä erityisesti ammatillisen peruskoulutuksen saaneista on pulaa yrityksissä oikeas...

Blogit Vastuullisuus Yleinen

Energiansäästö ja omavaraisuus keskiöön

Energian säästämisen tarve ja keinot ovat olleet vilkas keskustelunaihe viime kuukausina. Teknisen kaupan toimialalla myymme ratkaisuja, joilla energi...

Blogit

Hyödynnä lean-ajattelua strategiatyössä haastavana aikana

Globalisaation vaikutus tekniseen tukkukauppaan on ollut merkittävä. Sotien jälkeisen ajan niukkuudesta ja tavaroiden tuontilisensseistä siirryttiin 2...