Image

Palvelualojen tuottavuutta tulee parantaa, keinoja löytyy jo | Mika Höijer, Sonepar Suomi Oy

Kirjoittaja: Mika Höijer

Image

Mika Höijer

Toimitusjohtaja, Sonepar Suomi Oy

Suomen talous on pitkään kamppaillut tuottavuuden kasvun kanssa, ja tämä on yksi keskeisimmistä syistä siihen, miksi taloutemme ei ole laajemmin kasvanut. Erityisesti palvelualoilla olisi potentiaalia parantaa tuottavuutta ja siten edistää talouskasvua.

Mistä johtuu, että Suomen tuottavuus ei kasva? Moneen kertaan on todettu, että Suomessa on aivan liian korkeat julkiset menot. Julkisen sektorin tehokkuuden parantaminen ja menojen kohdentaminen oikein nopealla aikataululla ovat avainasemassa. Tutkimus- ja kehitysrahoituksen painopisteen tulisi olla enemmän soveltavassa tutkimuksessa. Tämä auttaisi edistämään innovaatioita, teknologista kehitystä ja osaamista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä talouden kasvulle ja kilpailukyvylle.

Erityisesti T&K-rahoitusta pitäisi suunnata palvelualoille. Samalla hallituksen kasvupakettiin sisältyvät verokannustimet tulisi kohdistaa enemmän palvelualojen suuntaan. Nykyiset kannustimet keskittyvät aivan liian paljon perinteiseen teollisuuteen, mutta yksityiset palvelut ovat jo nyt merkittävä osa Suomen taloutta. Verokannustimilla voitaisiin kannustaa investointeja ja innovaatioita tehokkaammin.

Palvelualojen digitalisaatio ja prosessien automatisointi tehostaisivat toimintaa ja vapauttaisivat resursseja.

Hyvänä esimerkkinä chatbotit ja asiakaspalvelurobotit parantavat palveluiden laatua ja nopeutta. Palvelualojen yritysten tulisi myös rohkeasti etsiä uusia tapoja tarjota palveluita ja luoda lisäarvoa asiakkaille. Digitaaliset alustat, tilausmallit ja ekosysteemit voivat avata aivan uusia mahdollisuuksia. Lisäksi palvelualojen yritysten kannattaa tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tämä voi tuoda synergiaetuja ja mahdollistaa uusia innovaatioita.

Koulutus ja osaaminen eli investointi henkilöstön ja nuorison koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen on menestyksen elinehto. Koulutetut työntekijät ovat tuottavampia, innovoivia ja kykenevät paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi pitäisi varmistaa työvoiman saanti työperäisillä maahanmuutolla.

Suomen talouden kasvun kannalta on erittäin ratkaisevaa, että panostamme palvelualojen tuottavuuden parantamiseen.

Yksityiset palvelut ovat jo nyt merkittävä osa talouttamme, ja pienetkin tuottavuusloikat voivat vaikuttaa suuresti. Tulevaisuudessa tarvitsemme rohkeita päätöksiä ja yhteistyötä, jotta voimme nostaa Suomen talouden uudelle tasolle.

Mika Höijer on Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen.

Blogit

Innovoivalla kulttuurilla taantumasta kasvuun | Hannele Juli...

Osallistuessani taannoin MIT:n ja IMD:n Business Schoolien yhteisesti järjestämään Driving Strategic Innovation -koulutukseen silmäni avautuivat ymmär...

Blogit TEKtalk

Kuka, mitä tankkas ja ketä, mitä, häh

Tällä hetkellä keskustelu vedyn mahdollisuuksista käy kiivaana teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusalalla. Kyseessä ei ole kuit...

Blogit

Muutokset ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä | Kimmo Ah...

Julistan tämän kevään inspiroivimmaksi “luontoääneksi” muutoksen. Oletko sinä kuullut jo sen innoittavan kutsun? Vai herättääkö ääni kenti...