Image

Tekninen Kauppa & Venäjän ja Ukrainan tilanne

Kirjoittaja: Lauri Leskinen

Lauri Leskinen

johtava asiantuntija,Teknisen Kaupan Liitto

Venäjän hyökkäyksen seurauksena alkanut sota Ukrainassa on kestänyt nyt kauemmin kuin niin ikään Venäjän hyökkäyksestä alkanut Talvisota 1939–1940. Ukrainalle tilanne on erilainen kuin Suomelle tuolloin. Ukraina saa merkittävää taloudellista ja materiaalista apua, pääosin Yhdysvalloista ja eurooppalaisista maista. Ilman tuota apua Ukrainan olisi vaikea puolustaa maataan samalla tavalla kuin se nyt on tehnyt.

Läntinen arvoyhteisö on asettanut Valko-Venäjälle ja erityisesti Venäjälle maailmanhistoriassa ennennäkemättömän laajat taloudelliset pakotteet. Demokraattiset maat eivät halua tulla sodan osapuoleksi, siksi apu Ukrainalle on rajoittunut taloudelliseen ja materiaaliseen apuun sekä toisaalta Venäjän sanktioimiseen pakotteiden kautta.

Keskusteluissa nousee esille kysymyksiä: Kuinka kauan vielä soditaan? Milloin asiat palautuvat normaaleiksi? Milloin pakotteet puretaan? Näitä kysymyksiä pitää lähestyä pohtimalla sitä, mitä pitää tapahtua, jotta asiat normalisoituisivat – mikä on noiden tapahtumien todennäköisyys ja millä aikataululla?

Vaikuttaa siltä, että uusia pakotteita ei aseteta, jos sotatoimet Ukrainassa loppuvat. Sotatoimien nopea päättyminen ei ole kuitenkaan lyhyellä tähtäimellä näköpiirissä. Rauhanneuvottelut ovat Ukrainan ja Venäjän välinen asia, mutta on vaikea uskoa, että kansainvälinen yhteisö purkaisi asetettuja pakotteita, jos Venäjä ei peräydy valloittamiltaan alueilta. Nykyistä tilannetta vasten arvioituna perääntyminen tuskin tapahtuu.

Useimpien arvioiden mukaan sota Ukrainassa tulee kestämään vielä jonkin aikaa. Kuinka kauan, sitä emme voi tietää. Kolmen kuukauden jälkeen on aivan liian aikaista arvioida pakotteiden merkitystä tai niiden vaikutuksia, mutta asetetuilla pakotteilla tulee jollain aikavälillä olemaan erittäin suuret vaikutukset Venäjän talouteen.

Käytännössä kaikki Venäjän-kauppaa harjoittavat suomalaiset yritykset ovat joutuneet etsimään korvaavia markkinoita ja raaka-aineiden lähteitä Venäjän ulkopuolelta. Tätä on syytä jatkaa ja tehostaa. Sota ja sen vaikutukset tulevat olemaan keskuudessamme vielä pitkään. Huomattava osa Venäjän-kauppaa käyvistä yrityksistä arvio liikevaihtonsa ja/tai kannattavuutensa laskevan Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tänä vuonna.

Tulevaisuutta arvioitaessa vaikuttaa siltä, että yritysten on jatkettava korvaavien markkinoiden ja raaka-ainelähteiden etsimistä, sillä Venäjä ei tule olemaan merkittävä vienti- tai tuontimaa Suomelle vähään aikaan.

EU on asettanut tätä kirjoitettaessa kuusi pakotepakettia Venäjää vastaan. Seitsemättä varmaankin jo valmistellaan. Samalla kun pakotteiden asettaminen tulee vaikeammaksi eurooppalaisille yrityksille, ne myös vaikuttavat Venäjän talouteen laajemmin ja nopeammin. Kaikkia konsteja EU ei ole vielä käyttänyt.

Voimme vain toivoa, että viisaus voittaa sotimisen kiiman ja taistelut Ukrainassa loppuvat pian. Sen jälkeen Ukrainassa seuraa jälleenrakentamisen aalto.

Lisätietoja pakotteista sekä muuta hyötytietoa yrityksille tilanteesta on saatavana kattavasti Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n ylläpitämällä sivustolla: Venäjä-pakotteiden hyötytietoa yrityksille (ek.fi)

Alla olevista linkeistä löydät lisää päivittyvää tietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriö: Venäjän hyökkäys Ukrainaan

EU:n vientirajoituksiin liittyvät ohjeet: Vientivalvonta - Ulkoministeriö (um.fi)

Venäjä-pakotteista yrityksille – Keskuskauppakamari

Lisätietoa:

Lauri Leskinen

johtava asiantuntija

Teknisen Kaupan Liitto

p. 0440911067

lauri.leskinen@tekninen.fi

Uutiset

Prätkällä töihin -päivän 9.6. teemana moottoripyöräilyn aloi...

Valtakunnallinen Prätkällä töihin -päivä 9.6. kannustaa kaikki Suomen moottoripyöräilijät pyörän selkään ja näkymään liikenteessä – ja innostamaan kai...

Uutiset

Trukkimekaanikkojen taitokilpailu edistää ammattiylpeyttä ja...

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutt...

Uutiset

Ennuste: työkoneiden vuokramarkkinat kutistuvat tänä vuonna ...

Suomen talouden pysähdys kuluvana vuonna sekä erityisesti korkojen ja rakennuskustannusten nousu näkyvät rakentamisen määrän vähenemisenä. Asuntoraken...