Image

Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaoston ja Forecon Oy:n markkinaennuste vuodelle 2022: Rakennuskonevuokrauksen hyvä kasvu jatkuu ensi vuonnakin

Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonejaosto ja Forecon Oy julkaisivat puolivuosittaisen markkina- ja suhdannekatsauksensa sekä markkinaennusteen vuodelle 2022.

Talouden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät niin maailmalla kuin Suomessa. Inflaation vauhdittuminen, tuotannon pullonkaulat tai koronatartuntojen kiihtyminen eivät ole toistaiseksi näkyneet talousennusteiden alaspäin tapahtuvina korjauksina.

Suomessa rakentaminen kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna. Tänä vuonna kasvua vetää asuntorakentaminen, ensi vuonna toimitilarakentaminen.

Rakennuskonevuokrauksen määrä kasvoi vuonna 2020 noin 3 prosenttia. Vuoden 2021 ennuste on +2 prosenttia (kesäkuussa +1 prosenttia). Rakentamisen painottuminen paljon vuokrakoneita käyttävään toimitilarakentamiseen vuonna 2022 kiihdyttää vuokramarkkinoiden määrän peräti 6 prosentin kasvuun ensi vuonna.

Talouden ennusteita on nostettu kesän aikana – talouden uhkakuvat eivät ole toistaiseksi näkyneet pienentyneinä talousennusteina

Valtavat elvytystoimet ja nollakorot maailmalla ovat vauhdittaneet taloutta. Inflaation kiihtyminen sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet kesän jälkeen, mutta toistaiseksi ne eivät ole näkyneet aiempaa hitaampina talouskasvuennusteina. Yritysten luottamus- ja ostopäällikköindeksit olivat lokakuussa edelleen korkealla, mutta ovat laskeneet hieman kesän jälkeen. Matalat korot ja löysä rahapolitiikka jatkuvat edelleen, vaikka ennusteet korkojen nostojen alkamisen ajankohdasta ovat aikaistuneet. Rakentamisen kannalta asuntojen ja kiinteistöjen kiinnostavuus sijoituskohteena jatkuu.

Rakentaminen kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna

Uusien asuntojen rakentaminen toimii rakentamisen veturina vuonna 2021. Nousun takana ovat sekä kuluttajat että sijoittajat. Kasvussa ovat mukana myös omakoti- ja rivitalot. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat nousseet syyskuussa 46 000 asunnon tasolle. Aloituksia ennakoidaan tapahtuvan kuluvana vuonna 43 000 ja ensi vuonna 38 000 kappaletta. Lasku on paluuta ylikorkeista tuotantomääristä kohti tarpeen mukaista tasoa. Paluu jatkuu ensi vuoden jälkeenkin.

Voimakas talouskasvu, yritysten kapasiteetin korkea käyttöaste sekä julkisen sektorin panostukset rakentamiseen näkyvät toimitilarakentamisen vahvana kasvuna ensi vuonna. Vuonna 2021 määrä pysyy ennallaan, mutta ensi vuonna kasvua on lähes 10 prosenttia eli toimitilarakentaminen toimii rakentamisen veturina ensi vuonna tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa. Toimitilarakentamisen kasvu on laajapohjaista, kasvussa ovat jokseenkin kaikki osasektorit, liike- toimisto- julkiset ja teollisuusrakennukset. Sijoittajienkin kiinnostus toimitilarakennuksiin on kääntynyt taas kasvuun.

Korjausrakentaminen on kasvussa ja kasvu kiihtyy ensi vuonna. Viime vuonna korjausrakentamista ylläpitivät lähinnä DIY-remontit. Ammattimainen korjaaminen on vauhdittunut selvästi kuluvana vuonna. Seurauksena ovat olleet työvoimapula, nousevat hinnat ja vaikeudet saada tarjouksia. Myös asuntoyhtiöiden korjausaikomukset ovat selvässä kasvussa ensi vuonna. Suuria peruskorjaushankkeita on myös meneillään ja käynnistymässä, esimerkkeinä Finlandia-talon, Hotel Grand Hansan/Seurahuoneen, Helsingin Yliopiston ja Naistenklinikan peruskorjaukset.

Infrarakentamisen määrä pysyy korkealla, mutta vähenee hieman sekä kuluvana että ensi vuonna. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on korkea (raitiotiet, metro...).

Rakennuskoneiden vuokramarkkinat kasvavat 2 prosenttia vuonna 2021
– ensi vuonna kasvu kiihtyy peräti 6 prosenttiin

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 880 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi 3 prosenttia. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin vuokrakoneiden käyttäjäsektori, arvo noin 590 miljoonaa euroa. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 300 miljoonaa euroa, on rakentamisen ulkopuolella, huolto-, asennus- ym. töissä teollisuudessa, palvelu- ja tapahtumasektorilla, julkishallinnossa sekä kuluttajien hankkeissa.

Rakennuskoneiden vuokratoimiala on kehittynyt useimpia toimialoja myönteisemmin myös korona-aikana. Vuokramarkkinat kasvavat vuonna 2021 2 prosenttia. Suurinta kasvu on rakentamisen ulkopuolisilla aloilla sekä asuntorakentamisessa. Vuonna 2022 kasvu kiihtyy selvästi, noin 6 prosenttiin. Suurinta kasvu on toimitilarakentamisessa, lähes 20 prosenttia.

Rakennuskonevuokraus muille aloille kasvaa talouden kasvun myötä. Esimerkiksi telinevuokraus hyötyy yleisötapahtumien kasvusta hiljaisen koronakauden jälkeen. Vuokrakoneiden käyttö muilla aloilla yleistyy jatkuvasti ja niitä käytetään yhä useammissa tehtävissä. Porvoon jalostamon suurseisokin konekäyttö lisää vuoden 2021 konekäyttöä merkittävästi. Muiden toimialojen vuokrakäyttö yhteensä kasvaa kuluvana vuonna +10 % mutta supistuu ensi vuonna -1 prosenttia.

Korjausrakentamisen konevuokraus on kärsinyt ammattimaisen korjausrakentamisen vähenemisestä, mutta kasvu käynnistyy jo kuluvana vuonna ja kiihtyy ensi vuonna. Korona vauhditti merkittävästi omatoimisten DIY- korjausten määrää, mutta niiden konevuokraus on vähäistä.

Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti pärjäsvät viime vuonna odotuksia selvästi paremmin – päätyivät pieneen kasvuun. Tämän vuoden arviot ennakoivat kasvua, kasvuodotukset ovat nousseet +2 – 5 prosenttiin ja ensi vuodelle yli viiteen prosenttiin.

Taulukko: Rakennuskoneiden vuokramarkkinat ja volyymimuutos (ei sisällä hinnanmuutosta

Lisätietoja:  

Markku Riihimäki    
toimitusjohtaja
Forecon Oy
040 704 1187                             
markku.riihimaki@forecon.fi

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
0400 476 249
pekka.pajakkala@forecon.fi

Juha Ala-Hiiro
johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
040 197 3414
juha.ala-hiiro@tekninen.fi

Uutiset Vastuullisuus

Green deal -sopimus on lisännyt työkonealan sähköistymistä, ...

TIEDOTE | Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ryTuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa*...

Uutiset

Kaupan alan liitot uusivat nuorille suunnatun Mahdollisuuksi...

Kaupan liitto uusii jäsenliittojensa kanssa viime keväänä startanneen Mahdollisuuksien kauppa -kampanjan. Sen ajankohtana on syksyn korkeakoulujen yht...

Uutiset

Teknisen Kaupan myynti kääntyi laskuun, loppuvuosi epävarmoi...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti laski selvästi vuoden toisella neljänneksellä, mikä painoi myös koko alkuvuoden myynnin vajaat kolme prosenttia ...