Image

Työkoneiden vuokramarkkina supistuu kuluvana vuonna prosentin – vuodelle 2025 kasvua luvassa kuusi prosenttia

Rakentamisen määrän supistuminen jatkuu tämän vuoden alkupuoliskolla voimakkaana ja vetää vuokrakonemarkkinat miinukselle myös tänä vuonna. Käännettä parempaan odotetaan kuitenkin jo loppuvuodesta. Toimitilarakentamisen suotuisammat näkymät verrattuna asuntorakentamiseen tukevat rakennuskonevuokrauksen pysymistä maltillisesti miinuksella. Kesäksi ennustettujen keskuspankin korkoleikkausten ja kansainvälisen talouden kohenemisen odotetaan nostavan vuokramarkkinan kuuden prosentin kasvuun vuonna 2025.

Suomen talouden kasvuennusteita vuodelle 2024 on pienennetty alkuvuoden kuluessa. Tuoreet BKT-ennusteet vaihtelevat selvästi kuvaten tilanteen epävarmuutta. Ennustehaarukka on -1...+0,3 %, keskiarvo -0,3 prosenttia. Kuluttajien heikko luottamus talouteen on pitänyt asunnon osto- ja korjausaikomukset edelleen matalalla. Korkeat korot hidastavat myös investointeja. Elinkeinoelämän luottamus kehittyi hieman myönteisemmin loppuvuonna ja tammikuussa, mutta heikkeni taas helmi- ja maaliskuussa. Rakentamisessa luottamus on heikoin ja pohjalukemissa. Vuoden 2025 kasvulukemia on vastaavasti hieman nostettu. Ennustehaarukka on 1,5…2 prosenttia.

Rakentaminen Suomessa

Suomessa rakentamisen määrä väheni 8 prosenttia vuonna 2023. Väheneminen on voimakasta myös alkuvuonna 2024 ja koko vuoden ennuste on -4 %.

Asuntorakentamisen tilanne on edelleen hyvin vaikea. Määrä nousi nollakorkojen vauhdittaman kysynnän takia kestämättömän korkealle tasolle ja nopeat koronnostot lähes pysäyttivät uusien asuntojen kysynnän viime vuonna. Uusia asuntoja valmistuu edelleen runsaasti markkinoille, samaan aikaan kun uusien asuntojen kauppa on lähes pysähtynyt.

Toimitilarakentaminen ei ole vähentynyt läheskään vastaavasti, erityisesti julkisten palvelurakennusten rakentaminen on hyvällä tasolla ja toimitilarakentaminen kasvaa 8 % vuonna 2024. Myös maa- ja vesirakentamisen näkymät ovat heikot – määrä vähenee sekä vuonna 2023 että 2024.

Rakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun loppuvuonna 2024. Keskeinen tekijä on keskuspankin viime viikolla vihjaama koronlaskujen aloittaminen kesäkuussa. Riskinä on kuitenkin koronlaskujen jatkuminen. Se voi olla ennakoitua hitaampaa. Kuluttajien ostovoima on jo parantunut inflaation hiipuessa ja palkkojen noustessa. Vuonna 2025 rakentamisen määrä kasvaa kolme prosenttia. Rakentaminen kasvaa kaikilla osasektoreilla toimitilarakentamista lukuun ottamatta.

Työkonevuokraus Suomessa

Työkonevuokrauksen määrä väheni kymmenen prosenttia vuonna 2023. Keskeinen syy löytyy suurimmasta markkinasektorista uudistalorakentamisesta, joka supistui lähes 20 prosenttia. Vuonna 2024 vuokramarkkinoiden väheneminen jatkuu edelleen, mutta hidastuu -1 prosenttiin.

  • Uudistalorakentamisessa markkina kutistuu 3 prosenttia.
  • Toimitilarakentamisen markkina kasvaa 9 prosenttia.
  • Asuntorakentamisen vuokramarkkina vähenee edelleen voimakkaasti, -30 prosenttia.
  • Korjausrakentamisen vuokramarkkina kääntyy kasvuun tänä vuonna.

Työkonevuokrauksen kasvuennuste ensi vuodelle on 6 prosenttia. Nopeinta kasvu on uudisrakentamisessa (+9 %), mutta kaikki muutkin vuokramarkkinasektorit ovat kasvussa. Korjausrakentamisen ja muiden toimialojen vuokramarkkinan kasvu vaihtelee 3 ja 5 prosentin välillä.

Lisätiedot

Juha Ala-Hiiro, johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto, 040 197 3414, juha.ala-hiiro@tekninen.fi

Markku Riihimäki, toimitusjohtaja, Forecon Oy, 040 704 1187, markku.riihimaki@forecon.fi

Pekka Pajakkala, johtava neuvonantaja , Forecon Oy, 0400 476 249 pekka.pajakkala@forecon.fi

Blogit TEKtalk

Kuka, mitä tankkas ja ketä, mitä, häh

Tällä hetkellä keskustelu vedyn mahdollisuuksista käy kiivaana teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusalalla. Kyseessä ei ole kuit...

Blogit

Rotatorin Wartiovaara: Ainoa mahdollisuus on muutos

Millainen tämä maailmantilanne nyt on?Eri näkökulmista se näyttäytyy eri tavoin, mutta ehkäpä se yhteinen lanka on että melko erikoinen.Jos katsotaan ...

Vastuullisuus

Hiltin myyntiedustajat siirtyivät sähköautoihin – myös Lapis...

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutt...