Image

Ennuste: työkoneiden vuokramarkkinat kutistuvat tänä vuonna – pientä kasvua luvassa 2024

Suomen talouden pysähdys kuluvana vuonna sekä erityisesti korkojen ja rakennuskustannusten nousu näkyvät rakentamisen määrän vähenemisenä. Asuntorakentaminen vähenee rajusti, mutta vaikutus työkoneiden vuokramarkkinoihin on kohtuullisen pieni.

Työkoneita käytetään ja vuokrataan teollisuudessa ja rakentamisessa. Vuonna 2022 työkonevuokrauksen määrä kasvoi kuusi prosenttia. Paljon vuokrakoneita käyttävässä toimitilarakentamisessa kasvu vuonna 2022 oli peräti 18 prosenttia ja asuinrakentamisessa seitsemän prosenttia.

Teknisen Kaupan Liiton ja Foreconin ennusteen mukaan vuonna 2023 työkoneiden vuokraus vähenee neljä prosenttia. Asuntorakentamisen vuokrakonekäyttö vähenee yli 20 prosenttia, mutta toimitilarakentamisen vain neljä prosenttia. Korjausrakentamisen sekä muiden toimialojen työkoneiden vuokrakäyttö kasvaa kaksi prosenttia.

Suomessa talouden ennakoidaan kääntyvän kasvuun vuoden 2023 lopulla ja kasvavan vuonna 2024 noin prosentin. Kuluttajien luottamuksen ja ostoaikomusten kohentuminen huhtikuussa antavat viitteitä talouden kääntymiseen paremmaksi. Korkojen nostojen pysähtyminen on odotettavissa kesällä.

Vuodesta 2024 ennakoidaan rakennuskonealalle kasvun vuotta, +2 %. Työkonevuokrauksen kysyntä kasvaa asuinrakentamista lukuun ottamatta kaikilla sektoreilla.

Image

Kuva: Rakennuskoneiden vuokrauksen toteuma 20-22 ja ennuste 23-24 sektoreittain

Rakentaminen kääntynyt laskuun asuinrakentamisen laskiessa selvästi

Suomessa rakentamisen kokonaisvolyymi oli ennätyksellisen korkealla vuonna 2022, ja kääntyi laskuun loppuvuonna. Tänä vuonna miinuksen puolelle mennään 3,4 prosenttia. Ennuste vuoden 2024 rakentamisen kasvulle on nollan tuntumassa, + 0,1 prosenttia.

Asuinrakentaminen nousi nollakorkoaikana kestämättömän korkealle tasolle sijoitusasuntokysynnän takia. Korkojen nousu ja luottamuksen lasku heikensivät asuntojen kysyntää voimakkaasti viime syksynä. Kysynnän laskun ja rakennuskustannusten nopean nousun takia asuntorakentamisen määrä vähenee vuosina 2023 ja 2024 yhteensä yli 20 prosenttia. Kappalemääräisesti asuntorakentaminen vähentyy enemmän, kun sijoitusasunnoiksi rakennettujen yksiöiden määrä putoaa erityisen paljon.

Toimitilarakentamisen määrä jäi asuinrakentamista matalammaksi viime vuosina, joten laskupaineetkin ovat pienemmät. Myös kehitys investointien osalta näyttää jatkuvan kohtalaisen hyvänä. Toimitilarakentamisessa on alkamassa runsaasti vihreään siirtymään liittyviä hankkeita. Myös julkisia palvelurakennuksia rakennetaan paljon.

Maa- ja vesirakentaminen jää vuonna 2023 miinukselle.

Infrarakentamista jarruttavat reippaasti nousseet rakennuskustannukset ja uusien hankkeiden vähäisyys.

Rakentamisessa on myös kasvavia sektoreita, kun korjausrakentaminen pysyy lievässä 0,8 prosentin kasvussa tänä vuonna. Energiakorjaukset vauhdittavat korjausrakentamista, mutta kohonneet kiinteistöjen hoitokulut sekä kohonneet remonttikustannukset jarruttavat korjaushankkeiden käynnistämistä ja pitävät kasvun pienenä.

Blogit TEKtalk

Kuka, mitä tankkas ja ketä, mitä, häh

Tällä hetkellä keskustelu vedyn mahdollisuuksista käy kiivaana teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusalalla. Kyseessä ei ole kuit...

Uutiset

Työkoneiden vuokramarkkina supistuu kuluvana vuonna prosenti...

Rakentamisen määrän supistuminen jatkuu tämän vuoden alkupuoliskolla voimakkaana ja vetää vuokrakonemarkkinat miinukselle myös tänä vuonna. Käännettä ...

Blogit

Rotatorin Wartiovaara: Ainoa mahdollisuus on muutos

Millainen tämä maailmantilanne nyt on?Eri näkökulmista se näyttäytyy eri tavoin, mutta ehkäpä se yhteinen lanka on että melko erikoinen.Jos katsotaan ...