Edunvalvonta

Image

Huolehdimme siitä, että jäsenemme ovat ajan tasalla heidän liiketoimintaansa vaikuttavista laeista, säännöistä ja määräyksistä ja että jäseniemme etu otetaan huomioon jo niiden valmistelutyössä. Hyvät suhteet muihin toimialajärjestöihin koti- ja ulkomailla, viranomaisyhteistyö ja aktiivinen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen ovat tärkeä osa toimintaamme. Liitto edustaa kattavasti koko teknisen kaupan toimialaa ja toimii aktiivisesti sen parhaaksi.

Yhdistyksen jäsenyydet ulkopuolisissa elimissä ja järjestöissä

Järjestöt

Muut