Edunvalvonta

Image

Huolehdimme siitä, että jäsenemme ovat ajan tasalla heidän liiketoimintaansa vaikuttavista laeista, säännöistä ja määräyksistä ja että jäseniemme etu otetaan huomioon jo niiden valmistelutyössä. Hyvät suhteet muihin toimialajärjestöihin koti- ja ulkomailla, viranomaisyhteistyö ja aktiivinen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen ovat tärkeä osa toimintaamme. Liitto edustaa kattavasti koko teknisen kaupan toimialaa ja toimii aktiivisesti sen parhaaksi.

Yhdistyksen jäsenyydet ulkopuolisissa elimissä ja järjestöissä