Maanrakennuskonejaosto

Image

Maanrakennuskonejaoston jäsenyritykset myyvät maarakennuskoneita ja ajoneuvonostureita maanrakennusurakoitsijoille, infrateollisuudelle, konevuokraustoimialalle ja julkishallinnolle.

Toimialan liiketoimintakonsepteissa painottuvat laatu, palvelu ja ratkaisuliiketoiminta. Yritykset kehittävätkin jatkuvasti logistiikkaansa sekä huolto-, etädiagnostiikka- ja palveluverkkoaan. Myös asiakkaiden ympäristöodotukset, ergonomian tarpeet ja yhteiskuntavastuun vaatimukset lisääntyvät. Jäsenistön kansainväliset palvelukonseptit ovatkin vastanneet hyvin näihin vaatimuksiin. Kirjavuutta esiintyy ryhmän ulkopuolella laajassa käytettyjen infrakoneiden kaupassa, jota viranomaiset ovat valvontakampanjoin seuranneet.

Mukana ovat Suomen johtavat maanrakennuskonetuojat. Jaosto toimii vuorovaikutuksessa asiakastoimialojen ja niiden elinkeinojärjestöjen, sekä rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Se seuraa liiketoimintaympäristön muutoksia ja harjoittaa edunvalvontaa muun muassa lainsäädäntöhankkeissa ja markkinavalvonnassa.

Jaoston puheenjohtaja on Jouko Pihlaja Honkatrading Oy:sta ja asiamies Juha Ala-Hiiro.