Metallintyöstökonejaosto

Image

Metallintyöstökonejaoston muodostavat 24 Suomen johtavaa metallintyöstökoneiden toimittajaa. Yritykset toimittavat asiakkailleen lastuavia ja muovaavia metallintyöstökoneita, mittauskoneita sekä kattavasti näihin liittyviä palveluja, tuotantolinjojen suunnittelusta huoltoihin ja koulutukseen.

Jäsenyritysten keskeinen asiakaskunta muodostuu konepaja-, metallituote- ja kuljetusvälineteollisuudesta ja näille palveluja tarjoavista sopimusvalmistajista. Asiakkaita ovat myös kunnossapitoyksiköt ja korjauspajat muussa teollisuudessa sekä ammatilliset oppilaitokset.

Metallintyöstökonejaosto toimii foorumina, joka tukee jäsentensä kilpailukykyä. Jaosto seuraa aktiivisesti markkinan kehittymistä sekä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, informoiden ja kouluttaen jäseniään. Jaosto on myös mukana alan johtavien kotimaisten näyttelytapahtumien valmisteluissa.

Jaosto on alan eurooppalaisen kattojärjestön CELIMO:n (Comité Européen de Liaison des Importateurs de Machines-Outils) jäsen.

Jaoston puheenjohtaja on Petri Järvinen Cron-Tek Oy:stä ja asiamies Jan Sucksdorff.