Pakkaus- ja materiaalinkäsittelytoimittajien jaosto

Image

Pakkausala käsittää pakkauslinjat, -materiaalit, teollisuuden ja kaupan pakkauskoneet, sekä pakkaustietojärjestelmät. Jäsenyritykset toimittavat lisäksi logistiikan edellyttämiä tietojärjestelmiä ja laitteita, kuten tulostimia, lukulaitteita ja tietokoneita, sekä näihin liittyviä jälkimarkkinapalveluita. Suurimpia asiakasryhmiä ovat metsä-, elintarvike- ja teknologiateollisuus, sekä kauppa.

Pakkaus- ja materiaalinkäsittelytoimittajat -jaostoon kuuluvat alan merkittävimmät tuojat. Jaoston päämääränä on tuottaa jäsenyritysten liiketoimintaa tukevia tietoja ja toimintoja. Keskeistä jaoston toiminnassa on alan markkinan ja liiketoiminnan muutosten, sekä valmisteilla olevan lainsäädännön seuranta. Myös näyttelytarjooman kehittymistä seurataan.

Ratkaisut, palveluliiketoiminta ja vastuullisuus painottuvat yritysten toiminnassa. Tuottajavastuiden kehittymistä seurataan ja säännöksiin vaikutetaan sidosryhmäverkossa.

Jaoston puheenjohtaja on Christer Weckström Finnvacum Oy Ab:sta ja asiamies Juha Ala-Hiiro.