Paristo- ja akkujaosto

Image

Paristo- ja akkujaoston jäsenyritykset tuovat maahan paristoja ja akkuja. Jaoston jäsenet vastaavat merkittävästä osasta Suomen irtoparistojen ja ladattavien akkujen markkinoita.

Jaosto on Suomessa aktiivisesti mukana valvomassa niin omia etujaan, kuin suunnittelemassa tulevia velvoitteita. Jaosto tekee yhteistyötä muiden samoja asioita ajavien elinkeinopoliittisten järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Jaoston viime vuosien toimintaa ovat leimanneet alan ympäristönäkökohtien voimakas kehittyminen. Jaosto toimii paristojen ja akkujen tuottajavastuun toimeenpanon suunnittelussa, yhteistyössä ympäristöministeriön, valvontaviranomaisen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, teollisuuden ja kaupan edunvalvontajärjestöjen, sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen kanssa.

Jaoston puheenjohtaja on Jari Castrén Energizer Group Sweden Oy:stä ja asiamies Juha Ala-Hiiro.