Prosessiautomaatiojaosto

Image

Prosessiautomaatiojaoston jäsenyritykset toimittavat prosessiteollisuudelle instrumentointilaitteita ja – järjestelmiä. Tärkeimpiä tuote- ja palvelualueita ovat erilaiset mittauslaitteet ja säätimet, automaatiojärjestelmät, venttilit, sekä kalibrointi- ja testauslaitteet. Teollisuudelle tarjottavat ratkaisut ja palvelut, kuten huolto ja varaosat, muodostavat yhä isomman osan monen jäsenyrityksen liikevaihdosta, luoden osaltaan markkinakasvua.

Tuotteiden kauppa mielletään yhä useammin osaksi palvelukokonaisuutta, jonka muita elementtejä voivat olla esimerkiksi tietoratkaisut, suunnitteluosaaminen, riskienhallinta (häiriöttömyys, turvallisuus, ympäristöseikat) ja asiakasyrityksen tuottavuuden tehostaminen.

Jaoston toiminnan painopisteet ovat markkinamuutosten ja liiketoimintaympäristön muutosten seurannassa, kuten asiakkaiden toiminnan sekä lainsäädäntöympäristön muutosten. Ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan kehityshankkeita seurataan, ja niissä ollaan myös tarvittaessa mukana. Asiakaskuuntelututkimukset tukevat yritysten toimintaa.

Jaoston puheenjohtaja on Eeli Anundi Kontram Oy:stä ja asiamies Juha Ala-Hiiro.