Rakennuskonejaosto

Image

Rakennuskonejaoston jäseniä ovat maamme keskeiset rakennuskonevuokraamot ja rakennuskoneita maahan tuovat yritykset. Konepalvelujen asiakkaita on rakennusalan ulkopuolellakin prosessiteollisuudessa, laivanrakennuksessa, kiinteistöissä ja palvelualoilla. Taustalla vaikuttaa suuntaus konekannan ulkoistamiseen, siihen liittyvien kiistattomien etujen vuoksi. Vuokrauskonemarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti – parhaimmillaan selvästi rakentamistakin nopeammin.

Jaosto tuottaa alan markkinaennusteen kahdesti vuodessa (toteutus Forecon Oy) ja kehittää toimialaa mm. markkinaselvitysten ja yhteisen roadmapin avulla. Toimialaa kehitetään yhdessä asiakkaiden ja muun muassa Tekesin kanssa.

Palvelujen osuus liiketoiminnasta on lisääntynyt toimialalla. Kehittyvän konekannan merkitys esimerkiksi rakentamisen tuottavuuden parantamisessa on suuri. Oikeiden koneiden valinta, turvallinen käyttö ja melu-, tärinä- ja ympäristöhaittojen minimoiminen, edellyttävät jatkuvaa palvelujen kehittämistä ja asiakkaiden kouluttamista. Toimiala on kansainvälinen sekä laajan jakeluverkkonsa kautta että Suomessa toimivan runsaan ulkomaisen työvoiman vuoksi.

Jaoston painopisteet ovat markkinaseurannan lisäksi liiketoimintaympäristössä (asiakkaat, kehityshankkeet, lainsäädäntö) ja sen edellyttämässä edunvalvonnassa. Jäsenistö pidetään tietoisena tulevista muutoksista. Asioita edistetään mutkattomassa yhteistyössä niin asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Rinnalla ylläpidetään koneenvuokraustoiminnan ja sen palvelujen toimitusehtoja, sekä jäsenistön toimipaikat kattavaa sulkulistaverkkoa, joka on tietosuojalautakunnan lupaan perustuva reaaliaikainen tietokanta. Se ehkäisee talousrikollisuutta, mikä taas koituu koko varsinaisen asiakaskunnan hyödyksi.

Jaosto on aktiivinen jäsen, vuonna 2006 perustetussa Euroopan koneenvuokrausalan etujärjestössä ERA:ssa (European Rental Association). ERA muun muassa kehittää toimialan sopimusehtoja ja tilastointia, sekä valvoo alan etua EU:n lakihankkeissa.

Jaoston puheenjohtaja on Mika Eskola Ramirent Finland Oy:sta ja asiamies Juha Ala-Hiiro.

Blogit TEKtalk

Kuka, mitä tankkas ja ketä, mitä, häh

Tällä hetkellä keskustelu vedyn mahdollisuuksista käy kiivaana teollisuudessa, liikenteessä, sähköntuotannossa ja rakennusalalla. Kyseessä ei ole kuit...

Uutiset

Työkoneiden vuokramarkkina supistuu kuluvana vuonna prosenti...

Rakentamisen määrän supistuminen jatkuu tämän vuoden alkupuoliskolla voimakkaana ja vetää vuokrakonemarkkinat miinukselle myös tänä vuonna. Käännettä ...

Blogit

Rotatorin Wartiovaara: Ainoa mahdollisuus on muutos

Millainen tämä maailmantilanne nyt on?Eri näkökulmista se näyttäytyy eri tavoin, mutta ehkäpä se yhteinen lanka on että melko erikoinen.Jos katsotaan ...