Rengasvalmistajien jaosto

Image

Rengasvalmistajien jaoston jäseniä ovat tunnetut kansainväliset rengasvalmistajat. Jaoston tavoite Rengasvalmistajat ry:nä on vaikuttaa liikenneturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittämiseen alan muiden järjestöjen, viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Jaoston myös kehittää alan julkisuuskuvaa, tiedottaa alaa koskevista asioista ja osallistuu rengasalan kansainväliseen yhteistoimintaan.

Rengasvalmistajille on tärkeää varmistaa, että autoilijoiden rengastietämys on ajan tasalla. Koska ryhmän jäsenet vastaavat ylivoimaisella markkinaosuudella myytävien uusien autojen ensiasennusrenkaista, ne tuntevat vastuuta siitä, että kuluttaja valitsee autoonsa sopivat renkaat ja käyttää niitä turvallisuuden ja ympäristön kannalta oikein. Renkaat voivat tunnetusti olla joko riski tai turvallisuustekijä, ja niillä on oma vaikutuksensa autoilun hiilidioksidipäästöihin.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Rengasvalmistajat ovat koko 2000-luvun tehnyt yhteistyötä koko rengasalan yhteisen Rengasfoorumi-tapahtuman toteuttajana. Tämä vuosittain toteutettu toimialan ja liikennemedian yhteinen vuorovaikutustapahtuma on osaltaan merkittävästi aktivoinut mediaa autonrenkaiden suhteen. Lisäksi kansainväliset rengasvalmistajat ovat säännöllisesti julkaisseet alan erikoisliikkeiden käyttöön Rengasmyyjän käsikirjaa. Halutussa käsikirjassa on autonrenkaiden myyntiin ja asentamiseen liittyvät tiedot helposti saatavilla olevassa muodossa.

Rengasvalmistajat ovat vuosikausia rahoittaneet myös Rengasratsia-kampanjaa. Sen on tarkoitus vuosittain, alkusyksystä, havahduttaa tiellä liikkujat kiinnittämään huomionsa renkaisiin – ennen muuta riittäviin kulutuspintoihin. Rengasvalmistajat ovat myös rahoittaneet viranomaisten huumekoiratoimintaa. Kaiken kaikkiaan autoilu ja kuluttajat ovat hyötyneet näin ylläpidetystä autonrengasalan yleishyödyllisestä toiminnasta. Lisätietoa saat www.rengasvalmistajat.fi -sivustolta.

Jaoston puheenjohtaja on  Juha-Pekka Palin Suomen Michelin Oy Ab:stä ja asiamies Juha Ala-Hiiro.

Eurooppalaisen rengasvalmistajan ETRMAn julkaisu autonrenkaiden käytöstä, säilyttämisestä ja huollosta on ladattavissa tästä.