TIC Forum

Image

TIC Forum aktivoi vuoropuhelua testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimialan keskeisten sidosryhmien kanssa, lisää alan tunnettuutta ja tuo esiin sen elinkeinoelämälle tarjoamat hyödyt. Perustajajäsenet toivottavat myös muut alan yritykset tervetulleiksi mukaan vaikuttamaan toimintaan.

TIC perustuu käsitteenä toimialan kansainväliseen lyhenteeseen:
TIC = Testing – Inspection – Certification.

Monet aikaisemmin viranomaistoiminnoiksi mielletyt alan toiminnot ovat nykyisin yrityspalveluja.
Muutos jatkuu.

TIC-toimiala on ollut jo pitkään kasvuala, johtuen mm. sääntelyn ja vastuullisuusvaatimusten lisääntymisestä. TIC-yritykset varmentavat asiakkaidensa tuotteita ja toimintamalleja. Tulokset näkyvät lisääntyvänä luottamuksena asiakkaiden liiketoimintaan, riskien hallintaan ja vastuullisuuteen.

Toimiala on kansainvälinen, kuten myös tekninen kauppa ja sen palvelut. Sen vuoksi Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys tarjoaa luontevan alustan vuorovaikutuksen kehittämiseksi, sekä TIC-toimialalla että sen sidosryhmien kanssa. TIC Forum toimii myös toimialan edunvalvojana.

TIC Forumin puheenjohtaja on Mikko Törmänen Inspecta Sertifiointi Oy:sta ja asiamies Juha Ala-Hiiro.