Hallitusohjelmatavoitteet

Image

Suomen onnistuminen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä ja ilmastonmuutoksen estämisessä edellyttää sitä, että yritykset investoivat Suomeen. Siihen tarvitsemme suotuisaa investointi-ilmastoa, osaavaa henkilöstöä (tekijöitä) sekä toimivaa, kilpailukykyistä (kansainvälistä) logistiikkaa. 

Euroopan unionin lainsäädäntö mm. ilmaston suojeluun liittyen on kunnianhimoista ja ennustettavaa. Ilmaston ja logistiikan kannalta tarkasteltuna täällä kulutettavat tuotteet ja palvelut on järkevää tuottaa täällä. Siksi Suomeen tehtäviä investointeja, kuten teollisen tuotannon palauttamista Aasiasta, on tuettava. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa raaka-aineiden hintoja ja kiihdyttää pyrkimyksiä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä energianlähteinä. Tämä luo uusia investointiedellytyksiä päästöttömään energiaan. Sodan seurauksena joidenkin raaka-aineiden saatavuusongelmat tulevat kannustamaan yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia raaka-aineita ja edelleen tehostamaan raaka-aineiden käyttöä. Erityisesti metallien kierrätys tulee lisääntymään ja tehostumaan.  

Tavoitteemme tulevalle hallituskaudelle

  • Geopolitiikan kriisiytymisen johdosta Suomen energiaomavaraisuuden nopea saavuttaminen on välttämätöntä. Tämä edellyttää voimakkaita investointeja uusiutuvaan energiaan. 
  • Huoltovarmuuden parantaminen edellyttää toimitusketjujen varastotasojen selvää nostamista
  • Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaa kasvava talous ja korkea työllisyysaste.​
  • Kasvu edellyttää lisää investointeja ja osaavaa työvoimaa Suomeen. ​
  • Uudistavat investoinnit luovat tuottavuutta ja pienentävät kasvihuonepäästöjä.​

Ratkaisuesityksemme tulevaisuuden haasteisiin

  • Investointeja vähäpäästöiseen teknologiaan kannattaa tukea voimakkaammin. 
  • Verotusta on muutettava tukemaan tuottavuutta lisääviä investointeja.
  • Sääntely on saatava tukemaan investointeja. 
  • Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osaavan työvoiman varmistamista. 
  • Päästöttömään liikenteeseen siirtymistä on nopeutettava.