Markkinakatsaus

Image

Teknisen Kaupan markkinakatsaus 2Q 2022 - Kasvua vahvistuvien hintojen myötä


Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi toisella neljänneksellä 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailutiedoissa oli jo vastassa vuoden 2021 nopean nousun aika, joten kasvu jäi odotetusti ensimmäistä neljännestä maltillisemmaksi. Koko alkuvuoden aikana jäsenyritysten myynti ylitti vuodentakaisen 18 prosentilla
.

Useimmilla toimialoilla myynti kohosi edelleen nopeasti. 


Raaka-aineiden myynti lisääntyi 36 prosenttia, teollisuuden tuotteissa ja palveluissa 16 prosenttia ja rakentamisen tuotteissa ja palveluissa 10 prosenttia. Kuluttajatuotteiden myynti jäi sen sijaan selvästi edellisen vuoden vastaavaa aikaa pienemmäksi. On kuitenkin syytä huomata, että vuoden 2021 toinen neljännes oli kuluttajatuotteissa myynnillisesti kaikkien aikojen ennätys kuluneen neljänneksen ollessa historian toiseksi paras.

Teknisen Kaupan myynti toimialoittainKuva 1. Teknisen Kaupan 2Q 2022 myynti toimialoittain.

Jäsenyritysten myynnin kehitys jatkui hyvänä.


”Hintojen nousu selittää osan kasvusta, joillakin toimialoilla pääosan. Raaka-ainekaupassa teräs ja metallikaupan pahin hintapiikki ohitettiin Q2:n alkupuolella, jonka jälkeen hinnat ovat keväästä laskeneet kysynnän ja tarjonnan tasapainottuessa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat kesäkuussa keskimäärin 33,9 % edellisvuodesta. Teollisuuden investoinnit ja investointiaikeet ovat olleet selvässä kasvussa, ja tämä on näkynyt positiivisesti teknisessä kaupassa. Vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä onkin vähentynyt, on rakentamisen aktiivisuus jatkunut edelleen hyvällä tasolla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Teknisen Kaupan suhdannebarometriKuva 2. Suhdannebarometrin tulokset.
Teknisen Kaupan myynti-indeksiKuva 3. Teknisen Kaupan 2Q 2022 myynti-indeksi oli 155 eli myynti oli 55 % edellä vertailuvuoden 2015 myyntiä.

Teknisen kaupan loppuvuoden näkymät ovat edelleen sangen valoisat.


”Tuotteiden saatavuustilanne on yleisesti parantunut ja tilauskirjat ovat hyvällä tasolla. Osaavan työvoiman heikko saatavuus on edelleen pullonkaulana. Tarjouspyyntöjen määrä ei kuitenkaan kasva enää aiempaan tapaan. Teollisuuden hyvä veto jatkunee loppuvuoden, mutta rakentamisen volyymi kääntynee laskuun. Talvi ja seuraava vuosi ovat suurempia kysymysmerkkejä. Ennätysalhainen kuluttajien luottamus ja heikkenevä ostovoima vaikuttavat suoraan kuluttajakaupan, mutta nopeasti myös rakentamisen tilanteeseen. Jatkuessaan se alkaa näkymään myös teollisuuden tilanteessa”, Uitto toteaa.

Tulevaisuuden näkymät ovat jälleen varsin sumuisia. Sodan tuoma epävarmuus, tuotteiden huono saatavuus ja voimakkaasti nousseet hinnat saattavat vaikuttaa niin teollisuuden kuin rakentamisen investointeihin niiden lykkääntymisenä tai kokonaan peruuntumisena.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Uitto
markku.uitto[at]tekninen.fi
0400 407 870

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen yhteenlaskettu myynti vuonna 2021 oli 11,4 miljardia euroa.