Markkinakatsaus

Image

Teknisen kaupan markkinakatsaus 1Q 2024 - Vaisu alku vuodelle

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti supistui 11 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien toimialojen myynnin ollessa edellistä vuotta pienempi.

  • Raaka-aineiden myynti kutistui edelleen 22 prosentin tahtiin.
  • Myös rakentamisen tuotteissa ja palveluissa alkuvuoden myynti jäi selvästi vuoden takaisesta, toimialan myynti laski reilut 15 prosenttia.
  • Lasku jäi pienemmäksi teollisuuden tuotteissa ja palveluissa, joiden myynti heikkeni kahdeksan prosenttia.
  • Kuluttajatuotteissa päästiin lähemmäksi edellisen vuoden tasoa myynnin jäätyä 0,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Huomioithan, että olemme päivittäneet teknisen kaupan myynti-indeksin alaindekseineen pohjautumaan vuoden 2021 keskimääräiseen myyntiin vuoden 2015 sijaan. Tämä helpottaa vertailua muihin virallisiin yritystilastoihin, joissa vastaava muutos on toteutettu kuluvan vuoden alussa.

Image

Myynti toimialoittain

Vaikea suhdannetilanne näkyi alkuvuonna teknisen kaupan myyntiluvuissa

”Vaisua alkuvuotta heikensivät vielä poliittiset lakot, jotka pysäyttivät Suomen tuonnin ja viennin, ja joilla oli vaikutuksia Liiton jäsenyritysten toimintaan ja jäsenten asiakkaiden toimintaan. Lakosta aiheutuneet saatavuusvaikeudet korostuivat etenkin teräs- ja konekaupassa. Raaka-ainekaupan suureen miinukseen vaikuttaa hintojen selvä alentuminen edellisvuodesta. Teollisuuden kysyntäkin on heikentynyt vuodentakaisesta. Rakentamisen heikko vire näkyy laajasti eri tuotealueilla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

”Ainakin osittain lakkojen takia lähikuukausien myynti- kuin tilausnäkymät heikkenivät huhtikuussa selvästi alkukeväästä. Syksyn osalta odotukset ovat edelleen kohtaisen hyvällä tasolla. Investointipäätösten lykkääntyminen hidastaa edelleen taloutta niin kuluttajien, teollisuuden kuin rakentamisenkin osalta. Euroalueen ja Saksan teollisuuden tuoreet ostopäällikköindeksit kertovat, että teollisuus kärsii edelleen yleisestä epävarmuudesta, globaalin kaupan yskähtelystä sekä investointihaluja jarruttavasta korkotasosta. Tämä näkyy myös Suomen vientinäkymissä. Odotukset talouden kääntymisestä ylöspäin ovatkin siirtyneet eteenpäin”, Uitto toteaa.

Suhdannebarometri: odotuksissa suurta vaihtelua

Jäsenyritysten odotukset liikkuivat huhtikuussa kahteen suuntaan: seuraavan 12 kuukauden odotukset helpottuivat edelleen, kun taas lähikuukausien odotuksissa tapahtui käänne synkempään. Osittain tämä johtunee kyselyn ajankohdasta huhtikuun alussa, jolloin tuolloin käynnissä olleiden lakkojen kesto oli vielä täysin epäselvää.

Image

Suhdannebarometrin tulokset

Myynnin ja odotusten kehitys

Image

Myynnin ja odotusten kehitys

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Markku Uitto
markku.uitto@tekninen.fi
0400 407 870

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen yhteenlaskettu myynti vuonna 2023 oli 11,8 miljardia euroa.

Löysitkö etsimäsi