Image

EU-vaalitavoitteemme parlamenttikaudelle 2024–2029​

Kirjoittaja: Markku Uitto

Image

Markku Uitto

Toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto

EU:n kunnianhimoinen vihreän kehityksen ohjelma avaa paljon mahdollisuuksia yrityksille pienentää hiilijalanjälkeään ja kasvattaa hiilikädenjälkeään. Toimintaympäristön ennakoitavuuden johdosta on tärkeää pysyä valitulla polulla kohti hiilineutraalia unionia.

Kuitenkin uusien vaatimusten mukaisten menettelytapojen (kuten esim. CSRD ja CBAM) käyttöönotto on sangen vaativaa yrityksille. Pelkästään raportoitavien tietojen määrä nousee merkittävästi nykyisestä. Tämä työ vaatii useissa yrityksissä sellaista osaamista ja resursseja, joita sillä ei välttämättä ole. Isoimmat yritykset tukeutuvat konsulttien osaamiseen. Kustannukset kasvavat kaikilla yrityksillä.

Lainsäädäntöä on tässäkin tapauksessa tavoitteena täsmentää, mutta sitä odotellessa vaateet ja pk-yritysten osaaminen ja kyky vastata siihen eivät kohtaa. Tämä aiheuttaa pahimmillaan lukuisien pk-yritysten toiminnan loppumisen tai myymisen. Monet, erityisesti vastuullisuuteen liittyvät asetukset ja direktiivit on säädetty nopealla aikataululla eikä perusteellisia vaikuttavuusanalyysejä ole voitu tehdä.​

 ​Teknisen Kaupan Liitto odottaa, että uusi komissio ​

  • Käynnistää välittömästi toimenpiteet sääntelyn epäjohdonmukaisuuden, ristiriitaisten tavoitteiden, lainsäädännön tarpeettoman monimutkaisuuden ja yliraportoinnin poistamiseksi. ​
  • Esittää institutionaalisen syklin alkuun kokonaisvaltaisen ehdotuksen siitä, miten oleelliset lainsäädäntökokonaisuudet korjattaisiin. ​
  • Edellyttää unionin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi säädettyjen asetusten ja direktiivien samankaltaista ja -aikaista implementointia kaikissa jäsenmaissa, joilla varmistetaan tasavertainen ja kilpailukykyinen liiketoimintaympäristö EU:n tasolla.​
  • Kannustaa lainsäädännön keinoin yrityksiä investoimaan puhtaaseen teknologiaan ja välttää tilannetta, jossa Green Dealin linjaukset johtavat tiukkaan sääntelyyn. Annetaan yrityksille mahdollisuus löytää parhaat keinot tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.​

Teknisen Kaupan Liitto ry on teknisen kaupan etuja valvova järjestö Suomessa, ja sen edunvalvonta tähtää markkinan ja järkevän sääntelyn edistämiseen. Liittoon kuuluu yli 400 alan yritystä ja neljä jäsenyhdistystä. Liiton jäsenyritysten myynti oli vuonna 2023 11,8 miljardia euroa ja se kattaa noin 85 prosenttia alasta. Jäsenyritysten palveluksessa on yli 20 000 henkeä. 

Kansikuva: Tekoäly DALL-E:n näkemys EU:n kestävyyslainsäädännön vaikutuksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Uutiset

EU:n tuleva suunta on vain äänestävien kansalaisten käsissä

Äänestäminen EU-vaaleissa vaikuttaa kiinnostavan suomalaisia enemmän kuin edellisellä kerralla vuonna 2019, kertoi Uutismedian liiton teettämä tutkimu...