Image

EU:n tuleva suunta on vain äänestävien kansalaisten käsissä

Kirjoittaja: Markku Uitto

Image

Markku Uitto

Toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto

Äänestäminen EU-vaaleissa vaikuttaa kiinnostavan suomalaisia enemmän kuin edellisellä kerralla vuonna 2019, kertoi Uutismedian liiton teettämä tutkimus maaliskuun lopussa. Tutkimuksessa 55 prosenttia ilmoitti aivan varmasti äänestävänsä vaaleissa. Lisäksi moni harkitsee äänestämistä. Liitto kuitenkin katsoo, että vaikka äänestysinnokkuus on kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä edellisiin EU-vaaleihin verrattuna, äänestysprosentti tuskin nousee lähellekään 50:tä. Vuoden 2019 EU-vaaleissa äänestysprosentti Suomessa oli 42,7.

Politiikan polarisoituminen näkyy vahvasti tulevissa vaaleissa. Vaikka EPP jatkaneekin suurimpana parlamenttiryhmänä, suurimmat voittajat ainakin ennusteiden mukaan ovat ns. laitaoikeistoa edustavat ECR ja ID. Laitaoikeisto ajaa tiukennuksia maahanmuuttoon, EU:n roolin suitsimista ja ilmastotavoitteiden lievennyksiä.

Juuri työnsä päättäneen parlamentin ja komission keskeinen tehtävä oli Ilmaston muutoksen hidastamiseksi voimaansaatettu tiukka sääntely The European Green Deal -kattoteeman alla. Elinkeinoelämä etenkin Pohjolassa suhtautuu vihreään siirtymään pääosin hyvinkin myönteisesti, se avaa mahdollisuuksia skaalata mm. energiatehokkuutta parantavia ja uusiutuvaa energiaa tuottavia ratkaisuja.

Kuitenkin uuden sääntelyn edellyttämien menettelytapojen käyttöönotto on sangen vaativaa yrityksille. Pelkästään raportoitavien tietojen määrä nousee merkittävästi nykyisestä. Tämä työ vaatii useissa yrityksissä sellaista osaamista ja resursseja, joita sillä ei välttämättä ole. Isoimmat yritykset tukeutuvat konsulttien osaamiseen. Kustannukset kasvavat kaikilla yrityksillä.

Lainsäädäntöä on tässäkin tapauksessa tavoitteena täsmentää, mutta sitä odotellessa vaateet ja pk-yritysten osaaminen ja kyky vastata siihen eivät kohtaa. Tämä aiheuttaa pahimmillaan lukuisien pk-yritysten toiminnan loppumisen tai myymisen. Monet, erityisesti vastuullisuuteen liittyvät asetukset ja direktiivit on säädetty nopealla aikataululla eikä perusteellisia vaikuttavuusanalyysejä ole voitu tehdä.

Teknisen Kaupan Liitto odottaa, että uusi komissio käynnistää välittömästi toimenpiteet sääntelyn epäjohdonmukaisuuden, ristiriitaisten tavoitteiden, lainsäädännön tarpeettoman monimutkaisuuden ja yliraportoinnin poistamiseksi.

Paine nousee varmasti EU-vaaliehdokkaiden ja toivottavasti myös kansalaisten keskuudessa kesäkuun alussa pidettävien vaalien alla. Äänestämällä voit vaikuttaa EU:n tulevaan suuntaan ja siihen, ettei se sääntelisi itseään hengiltä.

Pitkää kuumaa kesää odotellessa

Markku Uitto

Uutiset

EU-vaalitavoitteemme parlamenttikaudelle 2024–2029​

EU:n kunnianhimoinen vihreän kehityksen ohjelma avaa paljon mahdollisuuksia yrityksille pienentää hiilijalanjälkeään ja kasvattaa hiilikädenjälkeään. ...