Image

Feonin visio: vain vastuullista terästä

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutta - parhaassa tapauksessa niitä kaikkia.

Feon haluaa olla teräsalan edelläkävijä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saralla. Suomen suurimpiin lukeutuvan teräspalveluyhtiön toimia ovat ohjanneet vastuullisuusteemat jo vuosien ajan.

– Vastuullisuuspolitiikkamme keskeisiä elementtejä ovat henkilöstömme työturvallisuus ja hyvinvointi, vastuullinen teräksen hankinta sekä oman toiminnan mahdollisimman matala hiilijalanjälki, kertoo toimitusjohtaja Petri Kalliokoski.

Raskaiden, jopa 35 tonnin taakkojen käsittely sekä erilaiset kemikaalihöyryt, pöly ja materiaalien aiheuttamat viiltohaavat ovat uhkana teräsalan työturvallisuudelle. Pahimmat uhkat on kuitenkin taklattu: kesäkuussa 2023 oli Feonilla työskennelty vuoden ajan ilman tapaturmia ja Hattulan teräspalvelukeskuksessa jopa yli 700 päivää.

Image

Feonin visio 2023-2025

Hyvän tuloksen takana ovat konkreettiset keinot. Vuonna 2018 yritys otti käyttöön Elmeri+ -menetelmän, jonka avulla arvioidaan muun muassa siisteyttä, järjestystä, työergonomiaa sekä työympäristön, työtapojen ja laitteiden turvallisuutta.

–Työturvallisuutta seurataan myös Elmeri-kierroksilla, joissa kaikki tuotannon henkilöt arvioivat kaikkien työalueiden turvallisuutta. Yrityksen tavoitteena on, että jokainen tuotantotyöntekijä käy työturvallisuuskorttikoulutuksen, Feonin operaatioiden johtaja Mikko Kärkkäinen kertoo.

Hattulan tehtaalla on asfaltoitu tuotantoalueiden sorapinnat, sekä maalattu kaistamerkinnät kuorma-autoliikenteelle ja vierailijoille. Sisä- ja ulkotilat ovat LED-valaistu. Sekä Hattulan että Uudenkaupungin teräspalvelukeskusten työntekijöillä on kuulevat kuulosuojaimet ja vierailijoilla on oma turvavarusteohjeistuksensa. Myyjillä on yhtenäiset turvavarusteet, joita he käyttävät myös asiakaskäynneillä.

Työturvallisuus merkitsee tuottavuutta

Työturvallisuus on yksi yrityksen tärkeimmistä tekemisen ja onnistumisen mittareista: se on myös osa palkitsemisjärjestelmiä. Työturvallisuutta käsitellään talon jokaisessa palaverissa ja johdolle järjestetään työturvallisuuskävelyitä kvartaaleittain. Työsuojelukokouksissa ovat mukana niin työnantajan kuin työntekijöiden edustajat.

– Jokaisella työntekijällä on pääsy työturvallisuuden johtamisjärjestelmään, johon kirjataan muun muassa läheltä piti -tilanteita korjaavia toimenpiteitä, parannusehdotuksia ja tapaturmia, Kärkkäinen sanoo.

Jokaisella – myös yhteistyökumppaneilla ja vierailijoilla – on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa yhteiseen työturvallisuuteen. Työntekijällä on myös oikeus kieltäytyä työtehtävistä, mikäli työtä ei voida suorittaa turvallisesti, sekä oikeus tulla töihin ja lähteä töistä turvallisesti.

Feonin tuotantopäällikkö Mika Eskelisen mukaan onnistumisen avain on jatkuvassa kanssakäymisessä: kun jokainen feonilainen ymmärtää työturvallisuuden merkityksen ja ajatukset johtavat merkittäviin korjaaviin toimenpiteisiin, kehittyvät myös työolot.

– Työturvallisuus ei ole ristiriidassa työn tuottavuuden kehittämisen kanssa. Tavoitteemme on mahdollista saavuttaa vain hyvinvoivan henkilöstön kautta.

Image

Hattulan teräspalvelukeskuksen aurinkopaneelit

Hattulan toiminta hiilineutraalia ja energiatehokasta

Kun Hattulan teräspalvelukeskuksessa siirryttiin sisä- ja ulkotilojen LED-valaistukseen, paransi se energiatehokkuuden lisäksi myös työviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Katolle laitetut hiilineutraalia sähköä tuottavat aurinkokennot puolestaan kattavat 10–12 % kesäajan sähköntarpeesta ja noin 4 % koko vuoden sähköntarpeesta. Kennojen myötä energiankulutus laski noin 22 %.

Toimipisteessä on päivitetty myös kiinteistöautomaatiojärjestelmä, optimoitu teknisten laitteiden käyttöä sekä otettu maakaasulämmityksen rinnalle energiatehokkaat ilma-vesilämpöpumput.

– Energiatehokkuutta lisäävät tuore tila ja modernit tuotantolaitteet, joissa on huomioitu energiatehokkuuden vaatimukset, kuten jarrutusenergian talteenotto ja liikkeen optimointi. Tuotantolaitteiden käyttöä on kasattu yhdelle hetkelle, jotta uudelleen käynnistämiset jäävät vähäisiksi, tuotantopäällikkö Eskelinen kuvailee.

Kun Hattulan teräspalvelukeskus vaihtoi käyttämänsä sähkön hiilineutraaliin vihreään sähköön ja maakaasun biokaasuun, toimii se nyt täysin hiilineutraalisti ilman kompensointia.

– Nyt on myös koko Feonin käyttämä sähkö hiilineutraalia vihreää sähköä, Eskelinen täydentää.

Vain vastuullista terästä

Jatkossa Feon haluaa tarjota asiakkailleen tiedon koko teräsketjun hiilipäästöistä aina valmistuksesta logistiikkaan asti. Yritys on hankkinut ensimmäiset vihreämmät terästuotteet, ja tähtää sopimuskuljetuksissaan Euro 6 -päästöluokan kalustoon.

– Haluamme helpottaa panostuksillamme myös asiakkaiden vihreää siirtymää tarjoamalla heille tietoa ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, Eskelinen summaa.

Toimitusjohtaja Kalliokosken mukaan Feon pyrkii löytämään jokaisesta tuoteryhmästä mahdollisimman vastuullisen toimittajan. Sopivan hinnan, laadun ja toimitusajan lisäksi myös hiilijalanjäljen tulee olla matala.

– Ostamme tulevaisuudessa terästä vain niiltä tahoilta, jotka toimittavat ympäristövaikutuksista kertovan EDP-dokumentin. Pystymme myös antamaan asiakkaillemme mahdollisimman luotettavan toimituseräkohtaisen CO2-luvun.

Feon kiristää joka vuosi vastuullisen teräksen vaatimuksia, sillä läpinäkyvyyden vaade tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään.

– Vuonna 2025 velvoittaa uusi EU-direktiivi raportoimaan muun muassa CO2-luvut kuin tilinpäätösluvut konsanaan. Nähtäväksi jää, ovatko asiakkaat valmiita maksamaan vastuullisuudesta vai onko se kilpailuetu asiakkaiden valikoidessa omia toimittajiaan, Kalliokoski summaa.

Teksti: Päivi Tolonen

Kuvat: Feon Oy

Blogit TEKtalk

Lopettaako CBAM-hiilirajamekanismi teräksen tuonnin?

Euroopan komission reilut pari vuotta sitten julkaisema Fit-for-55-säädöspaketti alkaa realisoitumaan yrityksille uusina velvoitteina. Yksi etenkin ma...

Blogit Vastuullisuus

Feonin Petri Kalliokoski: Oletko valmistautunut vastuullisee...

Markkinoiden ja maailman talouden myllerryksistä huolimatta kaikkien yritysten tulisi ottaa vastuullisuus vakavasti. Kun aiheesta puhutaan, aika usein...

Blogit Vastuullisuus

Kohti vihreämpää terästä

Ilmastonmuutos ja sitä hillitsemään pyrkivät toimenpiteet ovat kuuma puheenaihe. Ilmassa on kuitenkin myös epäilyksiä siitä, ovatko toimenpiteet riitt...