Image

Oppilaitosyhteistyöllä houkutellaan uusia osaajia teknisen kaupan alalle

Kirjoittaja: Lauri Leskinen

Image

Lauri Leskinen

Johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto

Hallitusohjelmaneuvottelujen käydessä kuumimmillaan on hyvä nostaa esiin yhteiskuntaamme kaikilla osa-alueilla vaivaava osaajapula. Teknisen Kaupan Liitto on omalta osaltaan viestinyt poliitikoille ja virkamiehille, jotta asiaa korjaavia toimenpiteitä sisällytettäisiin uuteen hallitusohjelmaan. Lisäksi meillä on lukuisia keinoja, joilla voimme itse vaikuttaa alamme vetovoiman lisäämiseksi ja osaajapulan taklaamiseksi.

Yksi konkreettisista keinoista on yhteistyö oppilaitosten kanssa ja vuoropuhelu suoraan opiskelijoiden kanssa.

Tekninen kauppa tarvitsee yrityksiin uusia osaajia; alanvaihtajia ja ammattiin valmistuvia toimialan ulkopuolelta ja oppilaitoksista. Uusia osaajia alalle tulee oppilaitoksista (valmistuvat opiskelijat) ja muilta toimialoilta (alanvaihtajat). 

Osaamistarvekartoituskyselyn perusteella teknisen kaupan yritysten halutuimmat koulutustaustat ovat amk-insinööri ja tekninen ammatillinen peruskoulutus

Olemme järjestäneet jo kolmen vuoden ajan Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa ratkaisumyyntiopintokokonaisuuden insinööriopiskelijoille. Opinnot koostuvat kolmesta osakokonaisuudesta: Teknisen myynnin perusteet, syventävät opinnot sekä projektityö. Opinnoissa on luennoitsijoina myös liittomme jäsenyritysten liiketoimintajohtoa.

Kurssin hyväksytysti suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä on noussut edellisestä vuodesta noin kymmenellä prosentilla ollen nyt keskimäärin noin 50. Opintoja tukee Bisnesbussi-tapahtuma, jossa opiskelijat vierailevat jäsenyrityksissämme tutustumassa työelämään ja uramahdollisuuksiin.

Teknisen kaupan toimiala ei ole kovin tunnettu opiskelijoiden keskuudessa.

Tämä selvisi Metropolian opiskelijoille pidetyssä toimialakyselyssä keväällä 2023. Kysely kohdennettiin kaikille opiskelijoille sekä erityisesti teknisen alan opiskelijoille. Kyselyn perusteella kaikkien opiskelijoiden tietoisuus teknisestä kaupasta on matalammalla tasolla kuin teknisten alojen opiskelijoiden tietoisuus. Vetovoimatyölle on siis vielä tilausta.

Kyselyn tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että järjestämämme opintokokonaisuus nostaa osaltaan toimialan tunnettavuutta, etenkin insinööriopiskeljoiden keskuudessa.  

Yleisesti kyselytulosten perusteella opiskelijat haluavat mm. täsmällisempää tietoa:

 • Uramahdollisuuksista teknisen kaupan parissa
 • Yritysten jalkautumista kampuksille
 • Vapaata pääsyä messuille
 • Bisnesbussikiertueiden jatkamista edelleen
 • Yritysvierailijoita opintojaksoille sekä alumneja kertomaan työstään opintojaksoille

  Tulemme ottamaan nämä huomioon kehittäessämme yhteistyötämme Metropolian ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa tulevaisuudessa.

  Tuemme jäsenyritystemme vetovoimatyötä myös erilaisilla koulutuksilla.

  Kevään 2023 Aamukahvitilaisuuksien teemana on ollut osaajapulan ratkaisu. Olemme kolmessa eri tilaisuudessa käsitelleet rekrytointiin liittyviä käytännöllisiä asioita ja kuulleet jäsenyritysten käytännön toimista. Käsittelimme mm. yrityksen työnantajamielikuvan rakentamista. Tämä on tärkeää siksi, että potentiaaliset osaajat löytävät aktiivisen, hyvin toimivan yrityksen ja kiinnostuvat siellä työskentelystä. Vastuullinen, nykyaikainen työnantaja kiinnostaa uusia osaajia. 

  Potentiaalisten uusien osaajien mielenkiintoa tekniseen kauppaan herättelemme oppilaitosyhteistyöllä ammatillisten oppilaitosten kanssa myös syksyllä 2023 järjestämässämme Open Day- tapahtumassa osana Teknologia23-messuja. Tuolloin mm. tarjoamme ammattioppilaitosten opettajille mahdollisuuden tutustua tekniseen kauppaan.  

  Jos olet jäsen, löydät ajankohtaista tietoa koulutuksista ja muista tilaisuuksistamme: Jäsensivusto – Kotisivu (sharepoint.com) 

   

  Yleinen

  Pääkirjoitus: Tuntematon tuntematon

  Maailmassa tapahtuu aina yllättäviä asioita, jotka monesti ravistelevat niin taloutta kuin ihmismieliä. Valitettavasti useimmat isot yllätykset ovat n...

  Blogit

  Wihurin Kimmo Ahonen: Kuka kouluttaisi kaupallisia insinööre...

  Olet varmasti kuullut vitsin: ”Miksi poliisiautossa on aina kaksi poliisia – no toinen osaa kirjoittaa ja toinen lukea”. Mistähän tällainen hauskuus j...