Image

Teknisellä kaupalla vaisu vuoden aloitus, lakoilla vaikutusta – myynnin ennakkotieto 1Q 2024

Teknisen Kaupan jäsenistön myynti supistui 11 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaikkien toimialojen myynti jäi edellistä vuotta pienemmäksi:

  • Raaka-aineiden myynti kutistui edelleen lähes 22 prosentin tahtiin.
  • Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa alkuvuoden myynti jäi selvästi vuodentakaisesta, toimialan myynti laski reilut 15 prosenttia.
  • Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa koettiin pienempää laskua, myynti heikkeni seitsemän prosenttia.
  • Kuluttajatuotteissa päästiin lähes edellisen vuoden tasolle myynnin jäätyä ainoastaan 0,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Vaikea suhdannetilanne näkyi alkuvuonna teknisen kaupan myyntiluvuissa

"Vaisua alkuvuotta heikensivät vielä poliittiset lakot, jotka pysäyttivät Suomen tuonnin ja viennin, ja joilla oli vaikutuksia Liiton jäsenyritysten toimintaan ja jäsenten asiakkaiden toimintaan. Lakosta aiheutuneet saatavuusvaikeudet korostuivat etenkin teräs- ja konekaupassa. Raaka-ainekaupan suureen miinukseen vaikuttaa hintojen selvä alentuminen edellisvuodesta. Teollisuuden kysyntäkin on heikentynyt vuodentakaisesta. Rakentamisen heikko vire näkyy laajasti eri tuotealueilla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

”Ainakin osittain lakkojen takia lähikuukausien myynti- kuin tilausnäkymät heikkenivät huhtikuussa selvästi alkukeväästä. Syksyn osalta odotukset ovat edelleen kohtaisen hyvällä tasolla. Investointipäätösten lykkääntyminen hidastaa edelleen taloutta niin kuluttajien, teollisuuden kuin rakentamisenkin osalta. Euroalueen ja Saksan teollisuuden tuoreet ostopäällikköindeksit kertovat, että teollisuus kärsii edelleen yleisestä epävarmuudesta, globaalin kaupan yskähtelystä sekä investointihaluja jarruttavasta korkotasosta. Tämä näkyy myös Suomen vientinäkymissä. Odotukset talouden kääntymisestä ylöspäin ovatkin siirtyneet eteenpäin”, Uitto toteaa.

Image

Ennakkotieto

Ennakkokatsaus perustuu jäsenyritysten antamiin tietoihin ja sen kattavuus on noin kaksi kolmasosaa koko Teknisen Kaupan Liiton jäsenistöstä. Tarkennetut ja yksityiskohtaisemmat tiedot myynnistä sekä toimialakohtaiset analyysit julkaisemme varsinaisessa markkinakatsauksessamme toukokuussa.

Uutiset

Teknisen Kaupan loppuvuosi oli odotetun vaisu – myynnin enna...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kutistui yhdeksän prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden aikana myynti jäi kuusi prosent...

Uutiset

Teknisen Kaupan myynnin alamäki jatkui, loppuvuosi näyttää v...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti supistui vajaat kahdeksan prosenttia vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Koko vuoden osalta myynti jäi neljän ...

Uutiset

Teknisen Kaupan myynti kääntyi laskuun, loppuvuosi epävarmoi...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti laski selvästi vuoden toisella neljänneksellä, mikä painoi myös koko alkuvuoden myynnin vajaat kolme prosenttia ...