Image

Teknisen Kaupan Liitto mukana Rakentamisen muovit green deal -sopimuksessa

Sopimuksen allekirjoitti Teknisen Kaupan Liiton ja Ympäristöministeriön lisäksi seitsemän elinkeinoelämän ja kaupan alan liittoa. Tavoitteena on entistä tehokkaampi rakentamisen muovien kierrätys ja kierrätysmateriaalin hyödyntäminen.  

Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa. Asiasta allekirjoitettiin 8.12.2020 vapaaehtoinen green deal -sopimus, jonka myötä erilliskerätty kalvomuovi päätyy jatkossa entistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja siten takaisin markkinoille.

Sopimuksen allekirjoitti Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry. Sopimus on voimassa vuoteen 2027.

Sopimuksen tavoitteena on, että kalvomuovien raaka-aineesta 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja vuoden 2027 loppuun mennessä.

Muovijätemäärä kasvaa merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana

Pakkausteollisuus ja rakentaminen ovat kaksi suurinta muovien käyttäjää Euroopassa ja Suomessa. Pakkaukset kattavat noin 40 prosenttia kaikesta muovien käytöstä. Suoraan rakentamiseen muovia käytetään noin 20 prosenttia.

Ympäristöministeriöstä kerrotaan, että Suomen muovijätemäärän on eri selvityksissä ennakoitu kasvavan nykytasosta jopa 18 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 muovijätettä arvioidaan syntyvän lähes 315 000 tonnia.

– Tällä hetkellä Suomen muovijätteestä kaksi kolmasosaa päätyy energiaksi, jolloin sen liiketoiminnallinen arvo jää hyödyntämättä. Rakentamisen kalvomuoveja koskeva sopimus edistää merkittävästi Suomen kansallisen muovitiekartan toteuttamista”, totesi valtiosihteeri Terhi Lehtonen ympäristöministeriöstä.

Teknisen Kaupan Liitto mukana nyt jo kolmessa green deal -sopimuksessa

Teknisen Kaupan Liitto on solminut jo vuonna 2019 Työkonealan green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi liitto on mukana asiantuntijajäsenenä syyskuussa allekirjoitetussa Työmaapäästöjen green deal -sopimuksessa, jossa sopijaosapuolina ovat Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit. Siten rakentamisen muovit green deal -sopimus on luonnollinen jatkumo teknisen kaupan toimialan ilmastotyössä.

– Meillä kaikilla on vastuu ilmastonlämpenemisen hillitsemisessä. Ilmastonlämpenemistä voidaan hillitä uuden teknologian avulla – teknisen kaupan toimiala toimittaa juuri näitä ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan sekä liitolla että jäsenyrityksillä on halu sitoutua päästöjen alentamissopimuksiin, totesi Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

–  Rakentamisen ympäristössä kaupan toimiala haluaa olla edelläkävijä kiertotalouden edistäjänä. Rakentamisen muovit green deal sopimus edistää muovien vastuullista käyttöä rakentamisen koko ketjussa. Me toimitamme ratkaisuja, joilla kaupan asiakkaat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Muovin järkevä käyttö, kierrättäminen ja uusiokäyttö rakentamisen ekosysteemissä tukee hienosti tätä tavoitetta, Uitto jatkoi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Uitto
Teknisen Kaupan Liitto
markku.uitto[at]tekninen.fi
0400 407 870

Uutiset

Mahdollisuuksien kauppa -kampanja esittelee nuorille monipuo...

Helmi-maaliskuussa somekanavissa näkyvä Mahdollisuuksien kauppa -kampanja kannustaa tutustumaan kaupan toimialan monipuolisiin mahdollisuuksiin. Kampa...

Uutiset

Moottoripyörien ensirekisteröinneissä laskua 6,9 % – taloude...

Viiden perättäisen kasvuvuoden jälkeen moottoripyörien ensirekisteröinnit taittuivat Suomessa 6,9 prosentin laskuun vuonna 2023. Parhaiten kaupaksi kä...

Uutiset

Teknisen Kaupan loppuvuosi oli odotetun vaisu – myynnin enna...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kutistui yhdeksän prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden aikana myynti jäi kuusi prosent...