Image

Teknisen Kaupan myynti 2Q 2022: Kasvua vahvistuvien hintojen myötä

Kirjoittaja: Tanja Koljonen

Image

Tanja Koljonen

Tilastoasiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi toisella neljänneksellä 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailutiedoissa oli jo vastassa vuoden 2021 nopean nousun aika, joten kasvu jäi odotetusti ensimmäistä neljännestä maltillisemmaksi. Koko alkuvuoden aikana jäsenyritysten myynti ylitti vuodentakaisen 18 prosentilla.

Teknisen Kaupan myynti toimialoittain
Kuva 1. Teknisen Kaupan 2Q 2022 myynti toimialoittain.

Useimmilla toimialoilla myynti kohosi edelleen nopeasti.


Raaka-aineiden myynti lisääntyi 36 prosenttia, teollisuuden tuotteissa ja palveluissa 16 prosenttia ja rakentamisen tuotteissa ja palveluissa 10 prosenttia. Kuluttajatuotteiden myynti jäi sen sijaan selvästi edellisen vuoden vastaavaa aikaa pienemmäksi. On kuitenkin syytä huomata, että vuoden 2021 toinen neljännes oli kuluttajatuotteissa myynnillisesti kaikkien aikojen ennätys kuluneen neljänneksen ollessa historian toiseksi paras.

Teknisen Kaupan suhdannebarometri
Kuva 2. Suhdannebarometrin tulokset.

Jäsenyritysten myynnin kehitys jatkui hyvänä.


"Hintojen nousu selittää osan kasvusta, joillakin toimialoilla pääosan. Raaka-ainekaupassa teräs ja metallikaupan pahin hintapiikki ohitettiin Q2:n alkupuolella, jonka jälkeen hinnat ovat keväästä laskeneet kysynnän ja tarjonnan tasapainottuessa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat kesäkuussa keskimäärin 33,9 % edellisvuodesta. Teollisuuden investoinnit ja investointiaikeet ovat olleet selvässä kasvussa, ja tämä on näkynyt positiivisesti teknisessä kaupassa. Vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä onkin vähentynyt, on rakentamisen aktiivisuus jatkunut edelleen hyvällä tasolla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Teknisen Kaupan myynti-indeksi
Kuva 3. Teknisen Kaupan 2Q 2022 myynti-indeksi oli 155 eli myynti oli 55 % edellä vertailuvuoden 2015 myyntiä.

Teknisen kaupan loppuvuoden näkymät ovat edelleen sangen valoisat.


"Tuotteiden saatavuustilanne on yleisesti parantunut ja tilauskirjat ovat hyvällä tasolla. Osaavan työvoiman heikko saatavuus on edelleen pullonkaulana. Tarjouspyyntöjen määrä ei kuitenkaan kasva enää aiempaan tapaan. Teollisuuden hyvä veto jatkunee loppuvuoden, mutta rakentamisen volyymi kääntynee laskuun. Talvi ja seuraava vuosi ovat suurempia kysymysmerkkejä. Ennätysalhainen kuluttajien luottamus ja heikkenevä ostovoima vaikuttavat suoraan kuluttajakaupan, mutta nopeasti myös rakentamisen tilanteeseen. Jatkuessaan se alkaa näkymään myös teollisuuden tilanteessa”, Uitto toteaa.

Päivitetty 13.9.2022 myynnin ennakkotiedoista
Palvellaksemme paremmin ja nopeammin sekä jäseniämme että sidosryhmiämme julkaisemme ennakkotietoja jäsenyritystemme myynnin kehityksestä ennen virallista markkinakatsausta. Ennakkokatsaus perustuu jäsenyritysten antamiin tietoihin ja sen kattavuus on noin kaksi kolmasosaa koko Teknisen Kaupan Liiton jäsenistöstä. Tarkennetut ja yksityiskohtaisemmat tiedot myynnistä sekä toimialakohtaiset analyysit julkaisemme varsinaisessa markkinakatsauksessamme syyskuussa.

Uutiset Vastuullisuus

Green deal -sopimus on lisännyt työkonealan sähköistymistä, ...

TIEDOTE | Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ryTuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa*...

Uutiset

Kaupan alan liitot uusivat nuorille suunnatun Mahdollisuuksi...

Kaupan liitto uusii jäsenliittojensa kanssa viime keväänä startanneen Mahdollisuuksien kauppa -kampanjan. Sen ajankohtana on syksyn korkeakoulujen yht...

Uutiset

Teknisen Kaupan myynti kääntyi laskuun, loppuvuosi epävarmoi...

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti laski selvästi vuoden toisella neljänneksellä, mikä painoi myös koko alkuvuoden myynnin vajaat kolme prosenttia ...