Image

Teknisen myynnin opinnot herättivät AMK-insinöörin kiinnostuksen alalle

Ida Korpisalo voisi harkita siirtymistä teknisen kaupan alalle tulevaisuudessa.

Espoolainen Ida Korpisalo suoritti tänä keväänä teknisen myynnin opintokokonaisuuden osana bio- ja kemiantekniikan insinööriopintojaan Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Kokonaisuus oli hänen mielestään erittäin mielenkiintoinen.

– Olen työskennellyt kolme vuotta prosessikehitysinsinöörinä kemian alan yrityksessä. Vaikka työni ei sisällä varsinaista myyntiä, löysin opinnoista yhtymäkohtia ja hyötyjä nykyiseen tehtävääni liittyen.

Hän piti hyvänä sitä, että kaikki kolme kurssia olivat erilaisia. Peruskurssilla luotiin yleiskuva alasta ja Teknisen Kaupan Liiton hallitusten jäsenten vierailuilla tuli tietoa sekä heidän luentonsa varsinaisesta aiheesta, että heidän edustamistaan yrityksistä.

– Sain kattavan yleiskuvan siitä, millaisia yrityksiä teknisen kaupan alalla on.

Myyntiprojektikurssilla Korpisalon neljän hengen tiimi teki kilpailijakartoituksen yhden tiimiläisen sukulaisen firmasta.

– Yritys valmistaa tavaroiden myyntipaketoinnissa tarvittavia pakkausmuotteja ja teimme niistä kilpailijakartoituksen. Samalla saimme tutustua yrityksen toimintaan. 

Hänellä oli alun perin melko kapea kuva teknisen myynnin toimialasta, eikä hän tiennyt mitä opinnoilta odottaa.

– Ymmärsin opintojen aikana, että tekninen myynti on monimuotoinen kenttä, jolla voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä.

Korpisalo sai kemiantekniikan insinöörin paperit käteen kesän alussa. Tutkintoa voi hyödyntää monilla eri aloilla alkaen kemian teknologiasta aina terveysteknologiaan saakka.

– Tällä tutkinnolla ja nyt suorittamieni teknisen myynnin opintojen tuella voisin siirtyä hyvin työskentelemään myös teknisen myynnin alalle, jos urapolku minut sinne tulevaisuudessa vie.

Korpisalon mukaan opintokokonaisuus tuntui osuvalta valinnalta 15 opintopisteen vapaavalintaisiin opintoihin, sillä se laajensi ammatillisia valmiuksia tuntuvasti. Hän suosittelee lämpimästi muitakin opiskelijoita valitsemaan nämä opinnot sivuaineekseen.

– Se oli todella kiinnostava ja avartava kokonaisuus, joka täydentää hyvin minkä tahansa alan insinöörin tutkintoa.

Teksti: Päivi Tolonen

Image

Ida Korpisalo

Uutiset

Kaupan alan liitot uusivat nuorille suunnatun Mahdollisuuksi...

Kaupan liitto uusii jäsenliittojensa kanssa viime keväänä startanneen Mahdollisuuksien kauppa -kampanjan. Sen ajankohtana on syksyn korkeakoulujen yht...

Uutiset

Teknisen Kaupan Liiton tukema opintokokonaisuus kannustaa Me...

Teknisen myynnin opintokokonaisuus järjestettiin kuluneena keväänä neljättä kertaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Insinööriopiskelijoil...

Blogit

Oppilaitosyhteistyöllä houkutellaan uusia osaajia teknisen k...

Hallitusohjelmaneuvottelujen käydessä kuumimmillaan on hyvä nostaa esiin yhteiskuntaamme kaikilla osa-alueilla vaivaava osaajapula. Teknisen Kaupan Li...