Image

Työkoneiden vuokramarkkina supistuu kuluvana vuonna yhdeksän prosenttia – kasvua on luvassa vasta 2025

Kansainvälisen talouden heikentyneet näkymät sekä korkojen ja rakennuskustannusten korkea taso pitävät rakentamisen määrän matalalla tänä ja ensi vuonna. Työkoneiden vuokramarkkinoiden lasku päättyy vuonna 2024, mutta kasvu jää lähes nollatasolle (+1 %). Kahden heikon vuoden jälkeen vuokramarkkinoiden kasvu on viisi prosenttia vuonna 2025, ennustavat Teknisen Kaupan Liitto ja Forecon.

Talouden kasvuennusteita on pienennetty syksyn kuluessa. Loppuvuonna 2023 Suomi on taantumassa ja koko vuoden BKT-ennuste on miinuksella. Talouden käänne kasvuun on taas lykkääntynyt ja vuoden 2024 kasvuennusteet ovat nollan ja yhden prosentin välillä. Kuluttajien luottamus sekä asunnon osto- ja korjausaikomukset ovat edelleen pohjalukemissa. Koronnostot ovat todennäköisesti päättyneet, mutta korot pysynevät nykytasolla ainakin kesään 2024 jarruttaen asuntokauppaa ja rakennusinvestointeja. Elinkeinoelämän luottamuksen heikentyminen ja muutosneuvottelujen yleistyminen näkyvät sekä yritysten että kuluttajien rakentamisaikomuksissa.

Suomessa rakentaminen kääntyi rajuun laskuun loppuvuonna 2022. Asuinrakentaminen nousi nollakorkoaikana kestämättömän korkealle tasolle ja supistuu nyt voimakkaasti. Nopeat koronnostot sekä rakennuskustannusten nopea nousu merkitsivät äkkijarrutusta rakentamisen kysyntään vuonna 2023.

Suomessa rakentamisen määrä vähenee tänä vuonna kymmenen prosenttia:

Uusien asuntojen rakentaminen vähenee 35 prosenttia.

Toimitilarakentaminen ei vähene vastaavasti, sillä erityisesti julkisten palvelurakennusten rakentaminen on hyvällä tasolla. Yksityisiä toimitilahankkeita on vireillä runsaasti, mutta hankkeiden käynnistämiseen liittyvä epävarmuus on kasvanut ja hankkeita lykkääntyy.

Myös maa- ja vesirakentamisen näkymät ovat heikot – määrä on miinuksella sekä vuonna 2023 että 2024.

Korjausrakentamisen näkymät ovat heikentyneet myös kuluvan vuoden aikana, määrä vähenee hieman vuonna 2023. Korkeat korjauskustannukset, kiinteistöjen hoitokulut sekä rahoituksen saatavuus jarruttavat korjaushankkeiden käynnistämistä.

Rakentamisen määrän väheneminen jatkuu vuonna 2024 (-1 %).  Vuonna 2025 rakentamisen määrä kasvaa kolme prosenttia. Rakentamisen eri sektoreilla kehitys vaihtelee suuresti.

Työkonevuokrauksen määrän arvioidaan vähenevän tänä vuonna yhdeksän prosenttia. Paljon vuokrakoneita käyttävässä toimitilarakentamisessa määrä vähenee 15 prosenttia ja asuinrakentamisessa peräti lähes 30 prosenttia. Korjausrakentamisen ja muiden toimialojen käyttö ovat pienessä yhden prosentin kasvussa.

Vuonna 2024 työkoneiden vuokrauksen ennakoidaan kasvavan prosentin. Asuntorakentamisen vuokrakonekäyttö vähenee edelleen (-25 %), mutta toimitilarakentamisen käyttö kasvaa (+14 %). Korjausrakentamisen vuokrakäyttö kasvaa kaksi prosenttia ja muiden toimialojen prosentin. Vuodesta 2025 on tulossa rakennuskonealalle kasvuvuosi (+5 %). Vuokrakonekysyntä kasvaa kaikilla sektoreilla. Kasvun arvioidaan olevan kolmen ja kuuden prosentin välillä.

Lisätiedot

Juha Ala-Hiiro, johtava asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto, 040 197 3414, juha.ala-hiiro@tekninen.fi

Markku Riihimäki, toimitusjohtaja, Forecon Oy, 040 704 1187, markku.riihimaki@forecon.fi

Pekka Pajakkala, johtava neuvonantaja , Forecon Oy, 0400 476 249 pekka.pajakkala@forecon.fi

Blogit TEKtalk Vastuullisuus

Rakenna maailmaa vuokratulla, vähäpäästöisellä työkoneella

Tätä vuotuiselta liikevaihdoltaan lähes miljardin euron suuruiseksi kasvanutta toimialaa ei pitänyt alunperin edes syntyä Suomessa. Niin epähienona ei...

Uutiset Vastuullisuus

Green deal -sopimus on lisännyt työkonealan sähköistymistä, ...

TIEDOTE | Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ryTuoreen arvion mukaan ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liiton välisessä sopimuksessa*...

Uutiset

Green deal -sopimusten väliaikatavoitteet hyvällä mallilla

Kesäkuun alussa julkaistiin ympäristöministeriön johdolla ensi kertaa väliaikatietoa kymmenen vapaaehtoisen Green deal -sopimuksen tavoitteiden toteut...