Image

Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutus opastaa hiilijalanjäljen pienentämiseen

Kirjoittaja: Juha Ala-Hiiro

Juha Ala-Hiiro

johtava asiantuntija,Teknisen Kaupan Liitto

Motiva on tuottanut osana työkonealan green deal -kokonaisuutta ympäristöministeriön rahoittamana Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu ensisijaisesti työkoneiden käyttäjille, koneurakoitsijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.  

Monet työmailla käytettävistä työkoneista ovat vielä polttomoottorikäyttöisiä ja ne tuottavat valtaosan työkoneiden hiilidioksidipäästöistä. Siirtyminen vähäpäästöisten työkoneiden käyttöön ja työkoneiden oikeanlainen käyttötapa auttavat pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä ja liikenteen päästöjä.

EU:n yhteisten ja kansallisten velvoittavien toimenpiteiden lisäksi ympäristöministeriön johdolla on kehitetty green deal -sopimuksia mm. työkonealalle ja työmaille. Sopimusten tavoitteena on vähentää päästöjä vapaaehtoisin toimin. Työkoneilla on päästöjen vähentämisessä oma merkittävä roolinsa. Ympäristöministeriön Motivalta tilaama koulutuskokonaisuus on osa green deal -sopimusten toimeenpanoa.

Maksuton verkkokoulutus ohjaa konkreettisiin toimiin

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä osiosta: 1) yleinen osio, 2) työkoneen käyttäjille suunnattu osio, 3) urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja työnjohtajille suunnattu osio sekä 4) hankinnoista vastaaville suunnattu osio.  Maksuton ja lyhytkestoiseen opiskeluun muokattu aineisto sopii mainiosti sekä itseopiskeluun että opetusmateriaaliksi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. vähäpäästöisen työsuunnittelun ja työkoneiden kunnossapidon sekä työtekijän perehdyttämisen keinot ja merkitys päästöjen vähentämiseksi sekä vinkit taloudelliseen ajotapaan.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi saavuttaa myös terveydelle haitallisten lähipäästöjen, kuten hiukkasten, hiilimonoksidin ja typpidioksidin, sekä melun vähentymistä.

‒ Kannustamme jäsenyrityksiämme konkreettisiin toimiin. Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa, joista noin 0,5 miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Noin 90 prosenttia työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä. Koulutus on avainasemassa todellisen muutoksen aikaansaamiseksi, toteaa Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro.

Koulutuskokonaisuus löytyy verkko-osoitteesta https://motiva-verkkokurssit.fi 

Alkuperäinen tiedote ”Uusi työkonealan verkkokoulutus opastaa päästöjen vähentämiseen” on julkaistu Motiva Oy:n sivuilla 1.9.2021.

Lisätietoja:

Juha Ala-Hiiro
johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
juha.ala-hiiro@tekninen.fi
p. 0401973414

Uutiset

Vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä k...

Kaupan alan päivitetty vähähiilisyystiekartta osoittaa, että yritysten nykyiset toimenpiteet ja sitoumukset ovat hyvä alku. Nollapäästöisyyden toteutu...

Uutiset

Moottoripyöräilevä kaupunginjohtaja tähdittää Prätkällä töih...

Kansainvälinen Prätkällä töihin -päivä 17. kesäkuuta 2024 kannustaa kaikkia Suomen moottoripyöräilijöitä pyörän selkään ja näkymään liikenteessä. Tänä...

Uutiset

Kaupan alan liitot tiivistävät yhteistyötä opetus- ja ohjaus...

Tulevana lukuvuonna Kaupan liitto toteuttaa ensimmäistä kertaa Osaava kauppa -tapahtumakonseptin, jonka tarkoituksena on kertoa oppilaitosten ohjaus- ...