Image

Vastuullisuus puhututtaa nyt yrityksissä – SEW-EURODRIVEssa se päätyy teoiksi asti

Julkaisemme artikkelisarjan jäsenyritystemme konkreettisista teoista, jotka edistävät teknisen kaupan alan tunnettuutta, vetovoimaa tai vastuullisuutta - parhaassa tapauksessa niitä kaikkia.

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä yritykset ovat yhä enemmän tietoisia vastuullisuuden merkityksestä. Käyttötekniikkaan erikoistunut SEW-EURODRIVE Oy on tarttunut rohkeasti haasteeseen hakea kilpailuetua kestävän kehityksen ratkaisuista.

Yrityksen vastuullisuusohjelmassa korostuvat henkilöstön hyvinvointi, työturvallisuus, ympäristö ja eettisyys. Vastuullisuus on myös tärkeä arviointikriteeri, kun yritys kilpailuttaa toimittajia.

Vastuullisuuden omistajuus on toimitusjohtajalla ja yrityksen johtoryhmä on sitoutunut vastuullisuuteen ja sen edistämiseen. Vastuullisasioita tukevan työryhmän muodostavat toimitusjohtaja Juha Korhola, viestintäpäällikkö Heidi Pekkala ja SEQ-insinööri Olli Talvitie.

Image

Vastuullisuus SEW-EURODRIVE Oy:ssä

Turvallisuus ja energiatehokkuus prioriteetteina

Vastuullisuusarvioitsija EcoVadis myönsi vuonna 2022 SEW-EURODRIVE Oy:lle kultatason luokituksen vastuullisuustyöstä. Yrityksessä vastuullisuus näkyykin konkreettisesti päivittäisessä toiminnassa esimerkiksi henkilöstön turvallisuuden varmistamisena.

- Yksi esimerkki tästä on tilanne, jossa trukkia tarvittiin kiireisesti rekan kuorman purkutöihin, mutta huomattiin, että trukin kantokyky ei riitäkään. Tässä tilanteessa valittiin vastuullinen vaihtoehto: oikeanlainen kalusto otettiin käyttöön, vaikka se veikin enemmän aikaa. Työturvallisuus oli etusijalla, mikä osoittaa yrityksen sitoutumista vastuullisuuteen myös käytännön tilanteissa, vastuullisuustyöryhmä kertoo.

Myöskään energiatehokkuus ei ole pelkästään tavoite, vaan osa yrityksen toimintaa. Yritys on ottanut käyttöön aurinkovoimalan Hollolan huoltokeskuksessaan tuottaen ympäristöystävällistä sähköä kiinteistön tarpeisiin. Lisäksi se on siirtynyt vihreiden sopimusten avulla päästöttömään energiantuotantoon tavoitellen CO2-päästöttömiä sähköenergia- ja lämmitysratkaisuja.

- Turvallisuushavaintojen rinnalla keräämme ”energiasyöppöhavaintoja”, mikä kannustaa kaikkia tunnistamaan kestävään kehitykseen liittyviä kehityskohteita, Talvitie sanoo.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Yksi SEW-EURODRIVEn vahvuuksista on henkilöstön aktiivinen osallistuminen vastuullisuuden edistämiseen. Vastuullisuus ei ole pelkästään ylimmän johdon vastuulla, vaan se on osa kaikkien työntekijöiden arkipäivää.

SEW-EURODRIVEssa myös ymmärretään, että henkilöstö on arvokkain voimavara. Yritys panostaa osaamisen kehittämiseen, mikä näkyy esimerkiksi osaamisen kehittämishankkeena.

- Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tarvittava osaaminen ja samalla välttää tilanne, jossa kriittistä osaamista olisi liian harvalla henkilöllä. Tämä vähentää riskejä ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden, työryhmä kuvailee.

Ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut

SEW-EURODRIVE ei ainoastaan keskity oman toimintansa kehittämiseen, vaan tarjoaa myös asiakkailleen ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yrityksen tuote- ja palveluvalikoima sekä modulaariset käyttölaiteratkaisut lisäävät tuotannon joustavuutta, energiatehokkuutta ja käytettävyyttä.

Lisäksi yritys tarjoaa ympäristöystävällisiä huoltopalveluita, kuten käyttölaitteiden nouto- ja toimituspalvelua sekä vaihdemoottoreiden uudelleenvalmistusta.

- Uudelleenvalmistus on optimaalinen ratkaisu huoltoa vaativien vaihdemoottoreiden elinkaaren pidentämiseksi. Ympäristöystävällisessä teollisessa prosessissa jätteiden syntyminen on minimoitu. Konsepti pidentää vaihdemoottoreiden elinikää sekä parantaa niiden päivitettävyyttä ja varaosien saatavuutta, Pekkala kertoo.

Vastuullisuus ulottuu myös asiakassuhteisiin. SEW-EURODRIVE kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ymmärtääkseen, mitkä vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat heille tärkeitä. Tämä auttaa yritystä tarjoamaan juuri sellaisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksia ja tarpeita.

Johdon sitoutuminen ja työryhmän rooli

Vastuullisuus ei ole vain yksittäisten ihmisen vastuulla, vaan se on integroitu koko organisaation toimintaan laatujohtamisen tavoin.

- Johtoryhmän hyväksyntä ja sitoutuminen ovat keskeisiä tekijöitä vastuullisuuden edistämisessä. Työryhmämme tukee ja vie vastuullisuustyötä eteenpäin, ja sen jäsenet vastaavat eri osa-alueista, kuten päästölaskelmista, viestinnästä ja projektinjohdosta. Yhteistyö pohjoismaisten SEW-EURODRIVE-yritysten vastuullisuusteeman kanssa luo mahdollisuuden oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä, Pekkala kuvailee.

- Kun vastuullisuuden pohjatyö on huolella tehty, vastuullisuuden johtaminen ja raportointi on mutkatonta, Korhola täydentää.

Mitä SEW-EURODRIVEn esimerkeistä veisit mukaasi omaan yritykseesi?

SEW-EURODRIVEn konkreettiset teot osoittavat, kuinka yritys voi menestyksekkäästi integroida vastuullisuuden osaksi liiketoimintaansa. Sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy yrityksen päivittäisessä toiminnassa, tuote- ja palveluvalikoimassa, energiatehokkuudessa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tämä ei vain luo kilpailuetua, vaan myös edistää kestävää tulevaisuutta.

Haluaisitko jakaa oman yrityksesi vastuullisuusteon? Ota yhteyttä Teknisen Kaupan Liiton viestintään maarit.saari@tekninen.fi.

Kuvat: SEW-EURODRIVE Oy
Otsakekuvassa SEW-EURODRIVE Oy:n aurinkovoimala yrityksen huoltokeskuksessa Hollolassa

Image

Mekatroninen Movigear<sup>®</sup>-käyttölaitejärjestelmä (IE5) tarjoaa erinomaisen energiansäästöpotentiaalin.

Blogit

Bosch Rexrothin Jaakko Hämäläinen: Luotatko tekniseen myyjää...

Kuuntelin muutama viikko sitten mielenkiintoista esitystä myynnin murroksesta. M3 Groupin perustajajäsen ja osakas Pasi Pyysiäinen referoi ulkopuolisi...

Blogit

Hyödynnä lean-ajattelua strategiatyössä haastavana aikana

Globalisaation vaikutus tekniseen tukkukauppaan on ollut merkittävä. Sotien jälkeisen ajan niukkuudesta ja tavaroiden tuontilisensseistä siirryttiin 2...