Teräspalvelujaosto

Image

Teräksen ja muiden metallien merkittävimmät käyttäjät ovat konepaja- ja rakennusteollisuus. Terästä tarvitaan erilaisiin koneisiin ja laitteisiin – niin runkoihin ja puomeihin kuin koreihin ja kotelointeihinkin. Teräs on monessa muodossa mukana myös rakentamisessa rungoista ja perustuksista julkisivuihin ja talotekniikkaan. Ilman terästä ei synny työkaluja, muotteja, autoja, junia, laivoja tai tunneleitakaan.

Tärkeä linkki terästehtaan ja asiakkaan välillä

Terästä voidaan käsitellä usealla eri tekniikalla: sitä voidaan särmätä, hioa, viistää ja muotoilla monin eri tavoin. Terästuotteisiin ja -palveluihin erikoistunut teräsammattilainen ottaa usein osan asiakkaan työstä tehtäväkseen eli toimittaa esimerkiksi konepaja-asiakkaalle puolivalmiita tai jopa tuotantoon valmiita osia. Levystä tai putkesta tehtyjä osia saatetaan leikkauksen jälkeen taivuttaa tai koneistaa. Palveluihin kuuluvat myös suunnittelu ja mallintaminen. Asiakkaat jatkavat omaa tuotantoaan tästä eteenpäin.

Suomessa toimivat teräspalveluyritykset muodostavatkin tärkeän lenkin terästehtaan ja asiakkaan välille. Yritysten joukossa on sekä pitkään toimineita perheyrityksiä että kansainvälisten konsernien paikallisia tytäryrityksiä. Yhteistä niille kaikille on asiakaslähtöinen työ, laajat valikoimat ja täsmälliset toimitukset.

Vastuullisuus

Teräsalan yritykset panostavat vastuulliseen toimintaan – muun muassa kestävään kehitykseen, energiansäästöön ja materiaalihävikin pienentämiseen. Alan yrityksiä yhdistää myös se, että niillä on nollatoleranssi työtapaturmien suhteen ja työhyvinvoinnista pidetään huolta. Teräs on maailman kierrätetyin materiaali, ja sitä voidaan kierrättää lähes loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Kierrätysteräksen käytössä voidaan suoraan säästää materiaaleja ja energiaa.

Vastuulliset teräspalveluyritykset kuuluvat Teknisen Kaupan Liittoon.

Tutustu tarkemmin jaoston jäsenyritysten vastuulliseen toimintaan:

Jaosto on kansainvälisen teräskaupan kattojärjestön EUROMETALin jäsen.

Teräspalvelujaoston puheenjohtaja on Petri Kalliokoski Feon Oy:stä ja asiamies Markku Uitto.