Voimakonejaosto

Image

Voimakonejaosto sekä jaostossa toimivat Aggregaatti- ja polttomoottori-, Kompressori-, Pumppu- ja Voimansiirtoryhmät muodostuvat alojensa johtavista toimijoista. Jaoston jäsenyritykset maahantuovat ja toimittavat komponentteja, koneita, laitteita ja järjestelmiä sekä näihin liittyviä palveluja metalliteollisuuden kone- ja laitevalmistajille, kaivosteollisuuteen, prosessiteollisuuteen, kunnossapitoon, vesi- ja jätevesihuoltoon ja rakentamiseen sekä jälleenmyyjille.

Jaoston ja sen ryhmien toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat kattava markkinoiden ja yritysten liiketoimintaympäristön, erityisesti lainsäädännön kehityksen seuranta, siihen vaikuttaminen ja muutoksista tiedottaminen sekä lisäksi mm. jäsenten liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät hankkeet.

Jaosto on myös mukana alan johtavien tapahtumien kehittämisessä ja valmistelussa.

Jaoston puheenjohtaja on Jouni Kaukonen SKS Mekaniikka Oy:stä ja asiamies Jan Sucksdorff.