Tietoa opoille ja opettajille

Image

Tekninen kauppa tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä laidasta laitaan. Alalla on mahdollisuus pitkään työsuhteeseen kilpailukykyisellä palkalla.

Teknisen kaupan alalta löytyy monipuolisia teknisiä, kaupallisia, hallinnollisia ja logistiikan tehtäviä kansainvälisessä ympäristössä: moni yrityksistä toimii maahantuojana, tai pääkonttori sijaitsee ulkomailla. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tekninen myyjä, tekninen asiantuntija, tuotepäällikkö, logistiikkapäällikkö, myyntipäällikkö ja projektipäällikkö.

– Myynti ei kuitenkaan ole perinteistä tiskimyyntiä; asiakassuhteet vaativat pitkäjänteistä asiakkuuden hallintaa. Teknisiä valmiuksia arvostetaan puolestaan alan tuotehallinta-, logistiikka-, jakelu- ja huoltotehtävissä, kertoo Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen.

Tärkeimpiä asiakassegmenttejä ovat teollisuus ja rakentaminen; alan yritykset tuovat maahan ja myyvät teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemia tuotteita – esimerkiksi raaka-aineita, tarvikkeita, osia, koneita ja järjestelmiä.

Kuluttajakauppaa tehdään myös paljon: alalla pääsee työskentelemään mielenkiintoisten laitteiden kanssa moottoripyöristä nappikuulokkeisiin. Työpaikka voi löytyä myös vaikkapa rakennuskonevuokraamosta.

Millainen koulutus alalle tarvitaan?

Teknisen kaupan yritysten halutuimmat koulutustaustat ovat amk-insinööri ja tekninen ammatillinen peruskoulutus. Leskisen mukaan tekninen tai kaupallinen tutkinto on toki eduksi, mutta koulutustaustalla ei ole niin suurta merkitystä kuin esimerkiksi opettajilla ja lääkäreillä.

– Esimerkiksi tuotepäällikön on hyvä osata tekniset perusteet, mutta itse tuote opitaan tehtävän kautta. Yrityksissä kannustetaan työssäoppimiseen ja järjestetään koulutuksia.

Teknisen kaupan alalla hankittua työkokemusta arvostetaan: kun on tehnyt vaativaa myyntityötä, hoitanut logistiikkaa tai työskennellyt viennin tai tuonnin parissa kansainvälisessä ympäristössä kartuttaen kielitaitoa, on siitä hyötyä myöhemmällä työuralla.

Teknisen kaupan palkkataso on korkeampi kuin kaupan alalla keskimäärin.

Korkeampi palkkataso johtuu useastakin syystä:

  • Erikoisosaaminen: Teknisen kaupan työntekijät, kuten myyjät ja asiantuntijat, tarvitsevat usein erikoistunutta teknistä osaamista. Tämä erikoisosaaminen voi vaatia lisäkoulutusta ja taitoja, jotka ovat kysyttyjä ja siksi korkeammin palkattuja.
  • Tuotteiden monimutkaisuus: Teknisen kaupan alalla myydään usein monimutkaisempia ja kalliimpia tuotteita kuin perinteisellä kaupan alalla. Tällaiset tuotteet vaativat syvällisempää ymmärrystä ja teknistä tietoa.
  • Kilpailu ja kysyntä: Teknisen kaupan alalla on kova kilpailu hyvistä osaajista. Päteville työntekijöille on suuri kysyntä, mikä heijastuu palkkatasoon.

Liitto järjestää tapahtumia opiskelijoille ja tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Teknisen Kaupan Liitto tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa järjestämällä opiskelijoille tutustumistilaisuuksia jäsenyrityksiin.

Olemme järjestäneet jo kolmen vuoden ajan Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa ratkaisumyyntiopintokokonaisuuden insinööriopiskelijoille. Opinnot koostuvat kolmesta osakokonaisuudesta: Teknisen myynnin perusteet, syventävät opinnot sekä projektityö. Opinnoissa on luennoitsijoina myös liittomme jäsenyritysten liiketoimintajohtoa.

Ammatillisten oppilaitosten opettajille järjestämme vuosittain Open Day -tapahtuman, jossa opettajat saavat yleiskuvan teknisen kaupan roolista yhteiskunnassa ja saavat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä teknisen kaupan alalla oikeastaan tehdään? Millaisia työmahdollisuuksia ala tarjoaa ja millaisen koulutuksen ne vaativat? Millaisia ratkaisuja ja teknologiaa modernit teknisen kaupan yritykset tarjoavat asiakkailleen?

Open Day järjestetään Teknologia-messujen yhteydessä vuosittain yleensä marraskuussa.

Vinkkaa opiskelijoille kesätyö- ja harjoittelupaikkamahdollisuuksista

Kesätyöpaikat ovat tarkoitettu lähinnä alan opiskelijoille, tai jo työkokemusta omaaville henkilöille. TET- ja muita harjoittelupaikkoja voi kysyä erityisesti alan isommista yrityksistä. Jäsenyrityksemme löydät listattuna täällä. Teknisen Kaupan Liitosta saa lisätietoja sopivista yrityksistä.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Lauri Leskinen, puh. 0440 911 067, lauri.leskinen@tekninen.fi

Löysitkö etsimäsi