Image

Kansanedustaja-gallup: Sari Essayah

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen liittyen. Vaikka kaikki hankkeet eivät varmasti toteudukaan, on meillä kaikkien aikojen mahdollisuus vetää uusia teollisia investointeja Suomeen

Selvitimme tuoreessa gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinvestoinneille. Kutsuimme vastaajiksi kustakin puolueesta yhden edustajan, jonka tiedämme tuntevan elinkeinoelämää ja sen tarpeita hyvin. Aloitamme vastaukset Suomen Kristillisdemokraateista ja puheenjohtaja Sari Essayahista.

1.

a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?

I) Tekemällä pitkäjänteistä ja ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa, esim. puhtaan energian ratkaisujen osalta. Sähkön riittävyys kaikkiin suunnitteilla oleviin investointeihin sekä esim. liikenteen ja osin myös lämmityksen sähköistämiseen tulee olemaan suuri haaste, vaikka tuulivoimaa rakennetaankin runsaasti. Tässä myös uusilla energiaratkaisuilla, kuten modulaarisilla ydinvoimaloilla on myös rooli ja tätä varten tarvitaan ydinenergialain uudistus. Energian hinnan ja saatavuuden rinnalla toimintavarmuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa.

II) Resursoimalla lupa- ja valvontaviranomaispalvelut paremmin, jotta asioiden käsittely sujuu nopeammin laadusta tinkimättä.

III) Pidemmälle tulevaisuuteen katsottaessa osaavan työvoiman saatavuus (tai ylipäänsä työvoiman saatavuus) on merkittävä haaste. Koulutuksen rahoituksesta on pidettävä kiinni. Myös työperäisen maahanmuuton lupa-asiat on saatava parempaan kuntoon.

b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä? 

Lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistäminen Luova-mallin mukaan.

c) Voidaanko lupien viranomaiskäsittelylle asettaa maksimikesto?

Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei, koska lupaviranomaiset toimivat käytettävissä olevien työvoimaresurssien puitteissa. Käsiteltävien asioiden määrän kasvaessa pullonkaulana on lupa- ja valvontaviranomaisten riittävä resursointi, mihin maksimikeston määrittely ei auta mitään.

2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?

Siirtymä pois fossiilisten käytöstä on jo hyvässä vauhdissa elinkeinoelämän johdolla, julkisen vallan tulee tukea siirtymää luomalla vakaa ja ennustettava investointiympäristö mm. puhtaan energian ratkaisuille järkevä investointiympäristö ja siten kohtuullinen puhtaan energian hinta. Energiaratkaisujen toiminta- ja toimitusvarmuus korostuu myös tulevaisuudessa, energian hinnan rinnalla.

Image

Kuva: Eduskunta

Sari Essayah

kansanedustaja, puheenjohtaja

Suomen Kristillisdemokraatit

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympä...