Image

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?
Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympäristö, koulutettu ja riittävä työvoima, verotus ja erilaiset investointituet ja avustukset, logistiikka ja sujuvat viranomaismenettelyt. Vihreän siirtymän hankkeissa yhä tärkeämmäksi on tullut riittävä päästötön sähköntuotantokapasiteetti.
Suomi on logistiikan osalta aina takamatkalla vientimarkkinoiden suhteen, joten meidän on huolehdittava, että muut osa-alueet ovat erityisen kilpailukykyiset.

b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä?
Ns. Yhden luukun periaatteesta on puhuttu kauan ja tähän olisi tärkeää pyrkiä viranomaista rakennetta uudistamalla ja riittävällä osaamisella, resursseilla ja sähköisten menettelyjen kehittämiselle edelleen.
Hallitus on edistänyt vihreää siirtymää säätämällä lain, jonka keskeinen tavoite on vihreän siirtymän eräiden investointien edistäminen nopeuttamalla niitä koskevien lupahakemusten käsittelyä aluehallintovirastoissa ja niitä koskevien valitusten käsittelyä hallintotuomioistuimissa ja osoittanut tähän myös rahoitusta. Uudistus on tärkeä ja sen toimivuutta tulee seurata. Esityksessä on asetettu tavoitteeksi, että etusijan saavien investointien lupakäsittelyn enimmäiskesto lupaviranomaisessa (aluehallintovirasto) on 12 kuukautta.
Samaan aikaan ely-keskusten henkilöstövoimavarat ovat vähentyneet 30 %. Tämä ei ole edistänyt lupien sujuvoittamista. Nykyinen hajautettu hallintomalli aiheuttaa haasteita myös hakijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
Ensi kaudella olisi syytä tarkoin selvittää ja tehdä johtopäätöksen rakenteen uudistamiseksi.

c) Voidaanko asettaa lupien viranomaiskäsittelylle maksimikesto?
Kyllä. Tavoiteaika, eräänlainen palvelulupaus on hyvä asettaa. Tämä ilmoitetaan hakijalle, sitova prosessin enimmäiskesto viranomaiselle voi olla hankala toteuttaa.
Monesti lupamenettelyt viivästyvät hakijasta johtuvasta syystä, esimerkiksi puutteellisesta hakemuksesta. Tämän valossa viranomaiskäsittelyn etukäteen asetettu maksimikesto ei ole hyvä ajatus. Eduskunta edellyttää tulevaa hallitusta pilotoimaan palvelulupauksen käyttöä yhteistyössä kuntien kanssa, ja saatujen kokemusten perusteella tehdään johtopäätöksiä palvelulupauksen laajemmasta käytöstä.
Joka tapauksessa voimavaroja aveihin, elyihin ja hallintotuomioistuimiin tarvitaan lisää, sillä on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen arvioidaan vaativan jopa 242 mrd. euron investoinnit. Lupakäsittelyn voimavaroja on siis tarpeen kehittää ja vahvistaa tulevina vuosina.

2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?
Murros on jo käynnissä ja poliitikkojen on huolehdittava, että siirtymä tapahtuu tarpeeksi ripeästi, oikeudenmukaisesti ja kestävästi. TKI panostukset ja teknologianeutraalit investointiavustukset ovat myös hyviä keinoja tukea yrityksiä siirtymässä.

Image

Kuva: Eduskunta


Eveliina Heinäluoma
kansanedustaja, SDPLue myös muut kansanedustaja-gallupin artikkelit: 
Hjallis Harkimo ≫
Sari Essayah ≫
Thomas Blomqvist ≫

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Thomas Blomqvist

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen lii...