Image

Kansanedustaja-gallup: Harry Harkimo

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen liittyen. Vaikka kaikki hankkeet eivät varmasti toteudukaan, on meillä kaikkien aikojen mahdollisuus vetää uusia teollisia investointeja Suomeen

Selvitimme tuoreessa gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinvestoinneille. Kutsuimme vastaajiksi kustakin puolueesta yhden edustajan, jonka tiedämme tuntevan elinkeinoelämää ja sen tarpeita hyvin. Tällä kertaa esittelemme Liike Nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimon vastaukset.

1.

a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?

Ennustettava tulevaisuus energian saannissa ja hinnassa, ennustettava tulevaisuus lupa- ja kaavoitusasioissa ja ennustettava tulevaisuus osaavassa työvoimassa. Tarvitsemme Suomeen vihreän energian Piilaakson, jossa tuuli- ja aurinkoenergian ja vedyn lisäksi selvitetään myös ydin- ja vesivoiman mahdollisuudet. Yritykset tekevät investointipäätökset ja niitä pitää kannustaa verotuksella.

b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä? 

Ainakaan enemmän sääntöjä ja rajoituksia emme tarvitse. Päätöksille ja luville pitää saada aikarajat. Kohdistettuina kuten esimerkiksi Vihreä Piilaakso pitää luvat saada ilman viivytyksiä.

c) Voidaanko asettaa lupien viranomaiskäsittelylle maksimikesto?

Kyllä.

2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?

Yritysten investointeja pitää kannustaa verotuksella ja suunnata kannusteita. Vety on iso osa tulevaa energiakokonaisuutta, mutta myös muita reittejä pitää selvittää. Ammatilliseen koulutukseen pitää tuoda Saksan oppisopimusmalli. Teoriaa ja käytäntöä pitää viedä rinnakkain eteenpäin koulun ja yritysten tiiviillä yhteistyöllä. Osaavan työvoiman eteen on tehtävä enemmän ja panostettava myös peruskouluun. Tarvitsemme työvoimaa myös ulkoa ja maassa maan tavalla.

Image

Kuva: Eduskunta

Harry Harkimo, kansanedustaja, puheenjohtaja, Liike Nyt

Lue täältä kristillisdemokraattien Sari Essayahin vastaukset.

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympä...