Image

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinvestoinneille. Tällä kertaa esittelemme kansanedustaja Sakari Puiston (ps) vastaukset.

1.a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?

Yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava turvaamalla toimitusvarma ja edullinen energia ja kohtuulliset kuljetuskustannukset sekä tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen, ennakoitava ja turvallinen toiminta-, luvitus- ja investointiympäristö.

Investoinnit edellyttävät myös riittävää osaavan työvoiman saatavuutta. Tätä varten on turvattava alojen koulutuksen taso ja osaamisen kehittäminen. Ammatillinen koulutus on saatava kuntoon. Osaavan ja koulutetun ammattihenkilöstön maahanmuutto on myös olennainen tekijä.
 
b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä?

Yksinkertaistetaan lupamenettelyä siten, että useita eri lupia vaativat investointihankkeet hoidetaan keskitetysti yhden konsolidoidun lupaprosessin kautta. Kaavoja ja lupia tulee yhteensovittaa, viranomaisten keskinäisiä valituksia vähentää ja täytäntöönpanoa yhdenmukaistaa.

Lupaprosessien epävarmuutta voidaan paremmin hallita tiiviimmällä vuoropuhelulla ja viranomaisten varhaisemmalla osallistumisella ja sitouttamisella arviointiprosesseissa. Uusille kapasiteettilisäyksille tulisi olla kevennettyjä kriteereitä ja myös ohituskaistoja. Kansallisesti tärkeitä hankkeita on arvioitava erityistapauksina mahdollisine pikakaistoineen.

  
c) Voidaanko asettaa lupien viranomaiskäsittelylle maksimikesto?

Siinä mielessä kyllä, että lupakäsittelyn maksimikestotavoitteet tulee asettaa, vaikka säädännöllisesti tällainen ehdoton raja tuskin voi olla sitova. Sitoutuminen lupauksiin edellyttää prosessien virtaviivaistamista ja riittävien viranomaisresurssien turvaamista.
 
2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?

Vähäpäästöinen teknologia edellyttää merkittäviä panostuksia, joten ensimmäisessä kohdassa jo kuvaillut yritysten toimintaedellytykset korostuvat. Suomen tulee olla esimerkki modernista yhteiskunnasta, joka sovittaa yhteen älykkäästi taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat. Julkisten toimien tulee olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Teknologiapolitiikan osalta parlamentaarinen työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen TKI-rahoituksen tason lisäämisestä. Seuraavana järjestelmällisenä haasteena on ottaa paremmin haltuun tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtaminen, joissa kokonaisuuden hallitseminen on yhä vaativampaa ja jossa tarvitaan nykyistä päämäärätietoisempaa yhteistyötä.

Image

Kuva: Eduskunta

Lue myös muut kansanedustaja-gallupin artikkelit: 

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympä...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Thomas Blomqvist

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen lii...