Image

Kansanedustaja-gallup: Thomas Blomqvist

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen liittyen. Vaikka kaikki hankkeet eivät varmasti toteudukaan, on meillä kaikkien aikojen mahdollisuus vetää uusia teollisia investointeja Suomeen

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinvestoinneille. Kutsuimme vastaajiksi kustakin puolueesta yhden edustajan, jonka tiedämme tuntevan elinkeinoelämää ja sen tarpeita hyvin. Tällä kertaa esittelemme pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerin Thomas Blomqvistin (RKP) vastaukset.

1.

a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?

Tarvitsemme monipuolisen energiavalikoiman päästötöntä sähköenergiaa. Suomen sähkötuotannosta jo noin 90 prosenttia on päästötöntä. Tämä on kansainvälisesti korkea luku – mutta osuutta pitää vielä nostaa samalla kun tuotantoa pitää lisätä.

Lisäksi on tärkeätä, että sekä TKI-toiminta sekä koulutus pysyvät korkealla tasolla. Osaava työvoima on voimavaramme.

Tuemme tavoitetta, että TKI:n osuus nostetaan 4 prosenttiin BKT:stä. Verovähennykset jotka ohjaavat yritykset tutkimaan kestävimpiä tapoja voivat olla osa tätä tukea.

b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä?

Tarkat lupaprosessit ja mahdollisuus valittaa päätöksistä ja tehdä oikaisuvaatimus on demokratian kulmakiviä. Sitä ei pidä rajoittaa. Sen sijaan lupaprosessien käsittelyä sekä lupia myöntävissä viranomaisia että valituksia käsittelevissä tuomioistuimissa pitää tehostaa ja lisätä niiden resursseja.

c) Voidaanko asettaa lupien viranomaiskäsittelylle maksimikesto?

Suhtaudun varauksella virallisiin määräaikoihin. Hankkeet ovat hyvin erilaiset, toiset ovat monimutkaisempia ja tarvitsevat enemmän selvitystyötä ja toiset ovat suoraviivaisempia. Ennalta määrättyyn kaikkien hankkeiden maksimiaika ei tähän ole ratkaisu. Meidän täytyy tehostaa hallintoon ja panostaa resursseja lupapäätöksiä tekeviin yksikköihin sekä tuomioistuimiin jotka käsittelevät mahdollisia valituksia.

2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?

Suomen pitää olla eturintamassa tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. Myös koulutustasomme etenkin teknisillä aloilla pitää olla korkealla tasolla.

Paitsi vähäpäästöisen energian niin myös sähkön siirtokapasiteetin pitää olla toimiva ja tehokas. Myös muu infra kuten tiet, rautatiet ja muut väylät sekä satamat pitää olla hyvässä kunnossa.

Lupaprosesseja pitää edelleen kehittää ja nopeuttaa.

Image

Kuva: Eduskunta

Thomas Blomqvist, kansanedustaja, ministeri

RKP

>> Kansanedustaja-gallup: Hjallis Harkimo

>> Kansanedustaja-gallup: Sari Essayah

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Yleinen

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympä...