Image

Kansanedustaja-gallup: Iiris Suomela

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinvestoinneille. Tällä kertaa esittelemme Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomelan vastaukset.

1.a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?

Suomen yleisiä etuja, joista on pidettävä kiinni myös jatkossa, ovat vakaa toimintaympäristö ja yhteiskunta sekä koulutettu väestö. Sitovat kansalliset ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet ja pitkäjänteiset strategiat luovat ennakoitavan ja johdonmukaisen investointiympäristön.

Yritykset ovat varsinkin ilmastokriisin ratkaisemisen etulinjassa ja edelläkävijyys parantaa myös suomalaisen elinkeinoelämän vientimahdollisuuksia ulkomaille. Ilmastotoimia tehtäessä on huolehdittava, että Suomessa on runsas päästöttömän energian tarjonta teollisuuden tarpeisiin.

Tulevina vuosina on tärkeää vastata työvoimapulaan ja nostaa työn tuottavuutta. Koulutus sekä vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on Suomen kilpailukyvyn keskeisin tekijä. Osaamistasoa on nostettava ja TKI-rahoitusta parannettava.

Suomen on oltava houkutteleva kohde ulkomaisille osaajille. Työperäistä maahanmuuttoa on vauhditettava merkittävästi: lupien käsittelyajoissa on pyrittävä 1-2 viikkoon nykyisten kuukausikaupalla venyvien prosessien sijaan. Byrokratiaa on karsittava: esimerkiksi työlupien saatavuusharkinta sekä toimiala- ja työtehtävärajoitukset on poistettava. Ulkomailta tulevien työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä työlupien saantia ja asettautumista tulee nopeuttaa digitalisoimalla eri viranomaisten prosessit sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Suomen houkuttelevuutta on myös parannettava esim. tarjoamalla valtiontakausta, vahvistamalla Business Finlandin työtä, nopeuttamalla yritysten rekisteröintiä Suomeen ja kasvattamalla viranomaisen edellytyksiä tarjota palveluita englanniksi.

b) Miten sujuvoittaisitte investointien lupamenettelyä?

Lupakäsittelyyn ja hallinto-oikeuksien muutoksenhakuun on lisättävä henkilöresursseja. Lisäksi panostuksia tarvitaan sähköisen lupakäsittelyn kehittämiseen. Myös kuntia on tuettava, jotta lupakäsittely on kuntatasolla mahdollisimman sujuvaa. On myös karsittava päällekkäisiä lupaprosesseja. Vihreän siirtymän investointien ohituskaistaa lupaprosesseissa on jatkettava ja laajennettava.

c) Voidaanko asettaa lupien viranomaiskäsittelylle maksimikesto?

Lupakäsittelyn eri vaiheille voidaan asettaa maksimikesto. Liian laveasti sitovan määräajan asettaminen ei kuitenkaan ole järkevää, sillä hankkeet ovat kovin erilaisia ja tämä vaikuttaa myös luvituksen eri vaiheisiin. Ylipäätään on tärkeää pyrkiä sujuviin ja mahdollisimman nopeisiin luvitusprosesseihin lupien laadusta tinkimättä.

2. Miten vauhdittaisitte yritysten siirtymistä vähäpäästöiseen teknologiaan?

Ilmastolle haitalliset yritystuet on ajettava alas ja valtion tuet ohjattava kestävämpiin ratkaisuihin. Vähäpäästöisen teknologian kehittämistä on tuettava panostamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Vihreät kannattavat pysyvän ja laaja-alaisen TKI-toiminnan verokannustimen luomista yksityisen sektorin panostusten vauhdittamiseksi.

Yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista on miljardin euron suuruinen vihreä verouudistus, jolla korotetaan ympäristö- ja kulutusveroja sekä alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten työn ja yrittäjyyden verotusta.

Image

Kuva: Eduskunta

Lue myös muut kansanedustaja-gallupin vastaukset: 

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Sakari Puisto

Selvitimme gallupissa kansanedustajien näkemyksiä siitä, millä toimilla varmistetaan Suomen asema houkuttelevana kohteena teollisille ja rakennusinves...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Eveliina Heinäluoma

1. a) Miten varmistatte, että Suomi on houkutteleva maa teollisille ja rakennusinvestoinneille?Tämä on kokonaisuus, johon liittyvät vakaa toimintaympä...

Kansanedustaja-gallup

Kansanedustaja-gallup: Thomas Blomqvist

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointihankkeita mm.  tuulivoimaan, vihreään teräkseen ja vetyteollisuuteen lii...